NBP: zysk netto banków wzrósł o 12,2 proc. rdr, do 14,64 mld zł, w 2019 roku

NBP: zysk netto banków wzrósł o 12,2 proc. rdr, do 14,64 mld zł, w 2019 roku
Fot. stock.adobe.com/denys_kuvaiev
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego wyniósł 14,64 mld zł w całym 2019 r. i zwiększył się o 12,2% r/r, poinformował Narodowy Bank Polski.
Koszty administracyjne zwiększyły się o 4,2% r/r, do 34,71 mld zł, podał @nbppl #banki #NBP

Przychody odsetkowe w ub.r. wyniosły 65,94 mld zł (wzrost o 9,3% r/r), zaś koszty odsetkowe – 16,9 mld zł (wzrost o 8% r/r), podał NBP.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 12,5 proc. rdr w 2019 r. >>>

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 7,2% r/r do 18,07 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 3,9% r/r do 4,76 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w ub.r. zwiększyły się o 4,2% r/r, do 34,71 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 8,89 mld zł w 2019 r. (spadek o 0,9% r/r), podał także bank centralny.

Źródło: ISBnews