NBP: zysk netto banków wzrósł o 111,4 proc. rdr, do 9,19 mld zł, w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.

NBP: zysk netto banków wzrósł o 111,4 proc. rdr, do 9,19 mld zł, w okresie styczeń-kwiecień 2022 r.
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-kwiecień 2022 roku wyniósł 9,19 mld zł. Oznacza to wzrost rok do roku o 111 proc. - podał Narodowy Bank Polski.

Przychody odsetkowe w okresie czterech miesięcy br. wyniosły 28,84 mld zł (wzrost o 82,9% r/r), zaś koszty odsetkowe – 5,81 mld zł (wzrost o 330,8% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 16% r/r do 7,95 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji wzrosły o 20,8% r/r do 1,74 mld zł.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne w styczniu-kwietniu br. zwiększyły się o 18% r/r do 14,33 mld zł.

Czytaj także: Giełdowe banki zamknęły w ciągu roku blisko 500 placówek i to jeszcze nie koniec >>>

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 2,08 mld zł w okresie styczeń-kwiecień 2021 r. (spadek o 8,8% r/r), podał także NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews