NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, wzrost rdr o 76 proc.

NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, wzrost rdr o 76 proc.
Fot. stock.adobe.com/bluraz
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 75,8 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym lipcu zysk netto wyniósł 1,56 mld zł, co oznacza wzrost o 39,1 proc. rdr.

Czytaj także: Zysk netto banków z GPW w II kw. wyniósł 2,92 mld zł, 12 proc. wyższy od oczekiwań >>>

Całkowite przychody operacyjne netto

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do lipca 2021 roku wyniosły 39,9 mld zł, co oznacza wzrost o 0,3 proc. rok do roku.

Koszty administracyjne

Koszty administracyjne były na poziomie 20,54 mld zł, o 1,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 3,68 mld zł, spadając rdr o ok. 50 proc.

Czytaj także: Zbigniew Jagiełło: w Polsce zostanie 3 – 5 banków uniwersalnych, konsolidacja sektora będzie postępować >>>

 I-VII 2021I-VII 2020zmiana
Przychody odsetkowe27 89635 683-21,8%
Koszty odsetkowe2 2637 357-69,2%
Przychody z tytułu opłat i prowizji12 40411 00112,8%
Koszty z tytułu opłat i prowizji2 6712 685-0,5%
Koszty administracyjne20 54020 897-1,7%
Odpisy3 6767 396-50,3%
Zysk netto7 6814 37075,8%
Źródło: PAP BIZNES