NBP: zysk netto banków w okresie styczeń ‒ sierpień wyniósł 9,039 mld zł, wzrósł rdr 60 proc.

NBP: zysk netto banków w okresie styczeń ‒ sierpień wyniósł 9,039 mld zł, wzrósł rdr 60 proc.
Fot. stock.adobe.com / andranik123
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń ‒ sierpień 2021 roku wyniósł 9,039 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 60 proc. ‒ poinformował Narodowy Bank Polski.

W samym sierpniu 2021 roku zysk netto wyniósł 1,358 mld zł, co oznacza wzrost o 6,2 proc. rdr.

Po lipcu 2021 roku zysk netto sektora wynosił 7,68 mld zł.

Całkowite przychody operacyjne netto w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku wyniosły 45,6 mld zł, co oznacza wzrost o 0,4 proc. rok do roku.

Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 74,5 proc. rdr, do 7,67 mld zł na koniec lipca; 23 banki wykazały stratę

Wynik odsetkowy w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy 2021 roku wyniósł 29,45 mld zł, czyli spadł 8,1 proc., natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 11,15 mld zł, rosnąc o 17,2 proc.

Koszty administracyjne były na poziomie 23,27 mld zł, o 1 proc. mniej niż przed rokiem.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – lipiec 2021 roku wyniósł 7,68 mld zł, wzrost rdr o 76 proc.

Odpisy (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat) wyniosły 4,13 mld zł, spadając rdr o ok. 49 proc. – podał NBP.

zysk banków
Źródło: PAP Biznes

Czytaj także: Zysk netto banków z GPW w II kw. wyniósł 2,92 mld zł, 12 proc. wyższy od oczekiwań

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews