NBP: wejście w życie MREL zmniejszy nadwyżki kapitałowe banków do 22 mld zł w 2024 roku

NBP: wejście w życie MREL zmniejszy nadwyżki kapitałowe banków do 22 mld zł w 2024 roku
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wejście w życie wymogów MREL zmniejszy nadwyżki kapitałowe sektora bankowego do 22 mld zł w 2024 r. z 72 mld zł w 2021 r., wobec czego wiele banków będzie musiało emitować instrumenty kapitałowe lub dłużne, ocenia Narodowy Bank Polski.

„Wejście w życie minimalnego wymogu funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL) począwszy od 2022 r. zmniejszy nadwyżki kapitałowe sektora (ceteris paribus, od 1 stycznia 2024 r., gdy wymóg będzie obowiązywać w wartości docelowej, nadwyżki spadną do około 22 mld zł, a jednocześnie niedobór w innych bankach można szacować na niemal 18 mld zł). Dla wielu banków osiągnięcie poziomu docelowego MREL wymagało będzie emisji instrumentów kapitałowych lub dłużnych” – czytamy w raporcie „Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2021 r.”.

Czytaj także: NBP: dynamika akcji kredytowej wzrośnie w II kw. 2023 roku, potem znaczny spadek >>>

NBP wskazuje, że nadwyżki sektora bankowego ponad wymogi kapitałowe pozostały wysokie i wyniosły 72 mld zł na koniec ub. roku. Większość banków posiadała nadwyżki przekraczające 3% łącznej ekspozycji na ryzyko.

„W 2021 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) krajowego sektora bankowego spadł o 1,27 pkt proc., a fundusze własne o 12,8 mld zł, czyli 6,2% r/r. Na skutek wzrostu stóp procentowych spadła bowiem wycena papierów wartościowych (m.in. obligacji skarbowych), co znalazło odzwierciedlenie w wysokości kapitału” – czytamy w raporcie.

Kapitały najwyższej jakości

NBP zaznacza, że w strukturze funduszy własnych polskiego sektora bankowego dominują kapitały najwyższej jakości. Na koniec 2021 r. prawie 90% (172 mld zł) stanowił kapitał podstawowy Tier I (CET1).

Czytaj także: ZBP: potrzeby emisyjne pod MREL szacowane na ok. 30 mld zł mogą być dużym wyzwaniem >>>

„Głównymi składnikami tworzącymi CET1 były: kapitał rezerwowy utworzony z zysków wypracowanych w poprzednich latach oraz instrumenty kapitałowe (kapitał akcyjny w bankach komercyjnych i fundusz udziałowy w bankach spółdzielczych). Kapitał dodatkowy Tier I (AT1), stanowiący ważną część finansowania w niektórych sektorach bankowych UE, odgrywa bardzo małą rolę w polskich bankach i wynika głównie z utrzymywania instrumentów  na zasadzie praw nabytych. Kapitał Tier II z tytułu wyemitowanych podporządkowanych instrumentów dłużnych i pożyczek podporządkowanych był stosunkowo niski (11,4% kapitału)” – czytamy dalej w raporcie.

Norma kapitałowa nieuwzględniająca ryzyka

„Od czerwca 2021 r. zaczęła obowiązywać norma kapitałowa nieuwzględniająca ryzyka, tj. norma minimalnego wskaźnika dźwigni (3%). Średni wskaźnik dźwigni w grudniu 2021 r. wyniósł 8%. Ekspozycja całkowita wykorzystywana do obliczania wskaźnika dźwigni wzrosła (o 97 mld zł, 5% r/r) m.in. na skutek zwiększenia udziału w aktywach papierów skarbowych oraz obligacji gwarantowanych przez Skarb Państwa, a także wzrostu wartości kredytów dla przedsiębiorstw oraz mieszkaniowych. Łączna nadwyżka kapitału sektora bankowego ponad wymóg 3% wyniosła 109 mld zł” – napisał też bank centralny.

Źródło: ISBnews