NBP: wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 r. wzrosła o 4 proc.

NBP: wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 r. wzrosła o 4 proc.
Fot. stock.adobe.com / Onidji
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wzrosła w 2020 r. o 4 proc. rdr - podał Narodowy Bank Polski. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicznych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w Polsce zysków. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą spadły w 2020 r. o 29 proc.

„W 2020 roku istotny wpływ na poziom przepływów z tytułu inwestycji bezpośrednich na świecie miała pandemia COVID-19. Według raportów organizacji międzynarodowych spowodowała ona spadek transakcji związanych z inwestycjami bezpośrednimi o około 35 proc. Wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wzrosła jednak w tym czasie o 4 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten w dużej mierze wynikał z decyzji zagranicznych inwestorów bezpośrednich o reinwestowaniu w Polsce zysków wypracowanych przez firmy, w których są inwestorami” – napisano w raporcie NBP.

Czytaj także: Polska e-administracja nieprzyjazna dla zagranicznych inwestorów >>>

Napływ kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2020 roku wyniósł 54,0 mld zł. Dodatni wpływ na saldo transakcji miały reinwestycje zysków (44,2 mld zł) oraz transakcje nabycia udziałów kapitałowych i zasilenia kapitałem (16,8 mld zł). Saldo pomniejszyły ujemne transakcje z tytułu instrumentów dłużnych (-7,0 mld zł). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w stosunku do PKB osiągnął w 2020 roku poziom 2,3 proc.

Zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce

Na koniec 2020 roku zobowiązania z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce wyniosły 938,6 mld zł i dzięki wzrostowi wartości udziałów i akcji były wyższe o 24,9 mld zł, tj. o 2,7 proc., niż na koniec poprzedniego roku.

Jeśli weźmiemy pod uwagę kraj, z którego pochodzi podmiot dominujący w grupie kapitałowej, to w 2020 roku największym inwestorem bezpośrednim w Polsce pozostały Niemcy (185,9 mld zł). Kolejne miejsce zajęła Francja (88,4 mld zł), a następne Stany Zjednoczone (87,8 mld zł).

W ujęciu branżowym, na co NBP zwraca uwagę, inwestycje w produkcję baterii do samochodów elektrycznych odpowiadają za 6,5 proc. wartości inwestycji, ale zatrudnieni tam stanowią 9,1 proc. pracowników we wszystkich firmach z udziałem inwestorów bezpośrednich.

Dochody nierezydentów z tytułu inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2020 roku były niższe niż w 2019 roku, kiedy osiągnęły rekordowy poziom 89,5 mld zł. W 2020 roku wyniosły one natomiast 84,3 mld zł, a złożyły się na nie przede wszystkim reinwestowane zyski (44,2 mld zł) oraz niższe niż przed rokiem dywidendy (32,5 mld zł).

Spadek polskich BIZ o 29 proc. rdr

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2020 roku w porównaniu z 2019 rokiem spadły o 29 proc. do 5,1 mld zł.

Duży wpływ na wartość transakcji miało zmniejszenie dochodów spółek zagranicznych (i w konsekwencji mniejsze reinwestycje).

„Największy udział w strukturze transakcji miały przepływy związane z instrumentami dłużnymi. Podobnie jak przed rokiem znaczną część tych transakcji stanowiły spłaty zadłużenia dokonywane przez polskie spółki matki wobec ich zagranicznych spółek córek” – podaje NBP.

„Wspomniane spłaty zadłużenia przyczyniły się do nieznacznego wzrostu stanu należności netto na koniec 2020 roku, do 105,7 mld zł. Rok 2020 był kolejnym rokiem, w którym zagraniczne inwestycje regularnie przynosiły rezydentom dochody. Na ich wielkość wpłynął jednak kryzys gospodarczy związany z pandemią. Dochody te wyniosły 5,6 mld zł i były o 36 proc. niższe niż w poprzednim roku” – dodano. 

Źródło: PAP BIZNES