NBP: udział eksportu do Rosji i na Białoruś spadł do najniższego poziomu co najmniej od 2000 roku

NBP: udział eksportu do Rosji i na Białoruś spadł do najniższego poziomu co najmniej od 2000 roku
Fot. stock.adobe.com/ink drop
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
W wyniku sankcji udział eksportu do Rosji i na Białoruś spadł do najniższego poziomu co najmniej od 2000 r. - podał Narodowy Bank Polski.

NBP podał, że w marcu do powiększenia się różnicy między dynamikami eksportu i importu przyczyniła się wojna w Ukrainie.

„Załamanie się eksportu do Ukrainy w większości głównych pozycji towarowych zostało tylko częściowo zrekompensowane przez wzrost dostaw paliw, żywności oraz sprzętu medycznego” – napisał NBP.

Więcej najnowszych wiadomości na temat wojny w Ukrainie >>>

Z kolei w wyniku nałożenia sankcji silnie zmniejszyła się sprzedaż do Rosji i Białorusi. Udział obu krajów w eksporcie Polski obniżył się do najniższego poziomu rejestrowanego co najmniej od 2000 r.

– dodał.

Zwiększenie wartości importowanych paliw

NBP podaje, że wzrost cen paliw na rynkach światowych spowodowany rosyjską agresją na Ukrainę oraz obserwowana deprecjacja złotego przyczyniły się do zwiększenia wartości importowanych paliw.

„W wyniku tych tendencji nastąpiło skokowe pogorszenie się salda obrotów towarowych” – podał NBP.

Bilans płatniczy Polski

W marcu 2022 r. w rachunku bieżącym bilansu płatniczego odnotowano ujemne salda obrotów towarowych (15,5 mld zł), dochodów pierwotnych (7,3 mld zł), i dochodów wtórnych (1,4 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (10,0 mld zł), poinformował NBP.

Jak podał NBP, saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 14,2 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 0,6 mld zł.

W marcu 2022 r. wartość eksportu towarów wyniosła 123,0 mld zł, co oznacza wzrost o 20,7 mld zł (tj. o 20,2 proc.) w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Wartość importu towarów w porównaniu do marca 2021 r. wzrosła o 38,8 mld zł (tj. o 39,0 proc.) i osiągnęła poziom 138,5 mld zł. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najsilniejsze wzrosty zarówno w eksporcie, jak i w imporcie nastąpiły w kategoriach obejmujących paliwa oraz towary zaopatrzeniowe, co wynikało z silnego wpływu cen na nominalne dynamiki obrotów handlowych, podczas gdy zmiany wolumenów pozostawały relatywnie niewielkie. W marcu do powiększenia się różnicy między dynamikami eksportu i importu przyczyniła się wojna w Ukrainie, podał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 27,0 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,2 mld zł (tj. o 23,9 proc.). Wartość rozchodów wyniosła 17,0 mld zł i zwiększyła się o 3,7 mld zł (tj. o 27,4 proc.) w porównaniu z marcem 2021 r., wynika z danych NBP.

O wysokości ujemnego salda dochodów pierwotnych zadecydowały przede wszystkim dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach, które wyniosły 10,1 mld zł. Na wysokość salda dochodów pierwotnych oddziaływały również wypłaty dochodów z tytułu inwestycji portfelowych (0,7 mld zł) oraz pozostałych inwestycji (0,8 mld zł), podsumował NBP.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, PAP BIZNES