NBP opublikował założenia polityki pieniężnej na 2023 rok

NBP opublikował założenia polityki pieniężnej na 2023 rok
Źródło: NBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski poinformował, że opublikował dokument „Założenia polityki pieniężnej na rok 2023”.

 W Założeniach polityki pieniężnej na rok 2023 Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego, zwanego dalej „NBP”.

Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen.

Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Interwencje na rynku walutowym

NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego.

Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego.

NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym.

Elastyczne reagowanie

Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia.

W tym w szczególności uwarunkowania rynkowe oraz następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19 i zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę.

Dokument NBP jest dostępny tutaj: „Założenia polityki pieniężnej na rok 2023”

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP