NBP: możliwe dodatkowe operacje skupu obligacji

NBP: możliwe dodatkowe operacje skupu obligacji
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski planuje w czerwcu przeprowadzić jedną operację strukturalną skupu obligacji - 16 czerwca, ale może przeprowadzić dodatkowe operacje strukturalne - podał bank centralny w komunikacie. W kwietniu i maju bank przeprowadzał dwie operacje skupu w miesiącu.

„Operacja strukturalna, polegająca na skupie dłużnych papierów wartościowych, zostanie przeprowadzona w dniu 16 czerwca 2021 r. i rozliczona w dniu 18 czerwca 2021 r. (tj. w terminie T+2). NBP zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w powyższym harmonogramie operacji strukturalnych, w tym m.in. polegających na zastosowaniu w czerwcu 2021 r. dodatkowych operacji strukturalnych. Odpowiednia informacja w tej sprawie zostanie każdorazowo przekazana przez bank centralny uczestnikom rynku” – napisano.

Czytaj także: Rafał Sura z RPP: mniejsza skala skupu NBP nie sygnalizuje zmiany kursu polityki pieniężnej >>>

Na przetargach NBP przyjmie oferty po cenach zgłoszonych przez uczestników przetargu. NBP zastrzega możliwość odrzucenia części bądź całości zgłoszonych przez banki ofert.

Operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, zostaną przeprowadzone w dniach: 4, 11, 18 i 25 czerwca 2021 r.

Zasilające w płynność, operacje dostrajające typu repo zostaną przeprowadzone w przypadku uznania przez NBP, iż na rynku międzybankowym występują warunki wymagające skorzystania z tych instrumentów polityki pieniężnej. Okresy zapadalności tego rodzaju operacji zostaną dostosowane do występujących warunków rynkowych.

Operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.

Do końca czerwca 2021 r. harmonogram operacji otwartego rynku

Do końca czerwca 2021 r. NBP przedstawi harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia na kolejny miesiąc.

W kwietniu i maju NBP przeprowadzał po dwie operacje skupu obligacji w miesiącu.

W maju NBP przeprowadził dwie operacje skupu obligacji na łączną kwotę 10 mld zł (podobnie jak w kwietniu), przy czym w trakcie operacji 26 maja NBP odkupił wyłącznie obligacje BGK. Decyzja o braku odkupu obligacji skarbowych była zaskoczeniem dla uczestników rynku i rozbudziła spekulacje, czy bank centralny celowo sygnalizuje ograniczenie lub nawet zakończenie programu skupu aktywów.

Podwyżki stóp procentowych po zakończeniu programu skupu aktywów

Prezes NBP Adam Glapiński poinformował na początku maja, że podwyżki stóp procentowych w Polsce nastąpią dopiero po zakończeniu programu skupu aktywów.

W marcu prezes stwierdził, że program skupu obligacji będzie trwał tak długo, jak to będzie potrzebne, a „być może już zawsze”.

Czytaj także: Łukasz Hardt z RPP: symboliczna podwyżka stóp procentowych byłaby dowodem wiary NBP w gospodarkę >>>

Od początku prowadzenia programu NBP skupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 133,8 mld zł, z czego 74,8 mld zł obligacji rządowych i 59,0 mld zł papierów gwarantowanych przez Skarb Państwa, w tym papiery BGK za 39,2 mld zł i PFR za 19,8 mld zł.

NBP prowadzi operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa – na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku.

Deklarowanym celem tych operacji jest zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. 

Źródło: PAP BIZNES