NBP już nie oferuje bankom kredytu wekslowego

NBP już nie oferuje bankom kredytu wekslowego
Źródło: Narodowy Bank Polski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Na stronach Narodowego Banku Polskiego ukazał się Komunikat w sprawie zaprzestania oferowania kredytu wekslowego.

Narodowy Bank Polski informuje, iż w dniu 19 października 2021 r. Zarząd Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o zaprzestaniu oferowania bankom kredytu wekslowego.

Decyzja powyższa wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Istotą kredytu wekslowego jest przyjmowanie od banków przez NBP do dyskonta weksli wystawianych przez przedsiębiorstwa w związku z otrzymanym przez nie z banku kredytem obrotowym.

Przedsiębiorstwo mogło wystawiać weksel na bank jako zabezpieczenie otrzymanego z banku kredytu, a bank następnie mógł dyskontować ten weksel w NBP, pozyskując w ten sposób refinansowanie.

Od 10 kwietnia 2020 r. NBP udostępniał bankom kredyt wekslowy. Był to instrument oferowany przez bank centralny umożliwiający bankom pozyskanie dodatkowej płynności na konkretny cel. 

Tylko jeden bank zaciągnął ten kredyt w 2020 r. – w kwocie 52,955 mln zł.

Na stronie naszego banku centralnego w momencie rozpoczęcia udostępniania kredytu wekslowego bankom zamieszczono następujące uzasadnienie umożliwienia korzystania z takiego rozwiązania:

 „W ocenie NBP, w obecnych uwarunkowaniach, kluczowe jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw i ich zdolności do bieżących rozliczeń z innymi podmiotami. Wymaga to utrzymania dostępu przedsiębiorstw do kredytu obrotowego”.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, PAP Biznes