NBP: jednym z priorytetów w 2021 r. będzie analiza potencjalnego ryzyka eliminacji obrotu gotówkowego

NBP: jednym z priorytetów w 2021 r. będzie analiza potencjalnego ryzyka eliminacji obrotu gotówkowego
Fot. stock.adobe.com/wawritto
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Jednym z priorytetów Narodowego Banku Polskiego w 2021 r. będzie analiza potencjalnego ryzyka prób wyeliminowania z rynku obrotu gotówkowego - poinformowało Biuro Prasowe NBP w odpowiedzi na pytania PAP Biznes, dotyczące rozpoczęcia przez bank centralny prac nad strategią bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

Narodowy Bank Polski (…) dba o obrót gotówkowy i nie dostrzega dziś zagrożeń w tym obszarze. Nie zwalnia to jednak banku centralnego od analizy potencjalnego ryzyka prób wyeliminowania z rynku obrotu gotówkowego ze szkodą dla obywateli. Zadanie to będzie jednym z priorytetowych zadań NBP na 2021 r.” – podało Biuro Prasowe NBP.

NBP zwraca uwagę, jakie znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa ma zaufanie obywateli do systemu bankowego. (…) Stąd też decyzja o rozpoczęciu prac nad strategią bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

Zaufanie obywateli do polskiego złotego

O rozpoczęciu prac nad ww. strategią, bez podania szczegółów, poinformował w 24 listopada prezes NBP Adam Glapiński.

Czytaj także: Prezes NBP: gotówka jednym z filarów wolności obywateli >>>

Opracowując strategię bezpieczeństwa obrotu gotówkowego NBP chce zwrócić uwagę, jakie znaczenie dla gospodarki i jej bezpieczeństwa ma zaufanie obywateli do polskiego złotego.

„Obecne uregulowania prawne dają NBP ograniczone możliwości sprawowania funkcji kontrolnych nad wieloma procesami związanymi z obsługą gotówki na rynku. NBP do udziału w pracach nad strategią zaprosi podmioty zaangażowane w zapewnianie Polakom bezpiecznego dostępu do gotówki i jej powszechnej akceptacji, zarówno instytucje publiczne, jak i interesariuszy komercyjnie zajmujących się gotówką” – napisał NBP.

„Czas pandemii uwidocznił jak istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa ma dostęp do pieniądza w formie gotówkowej. (…) Dzisiaj nadszedł czas, aby bank centralny stał się obrońcą polskiej waluty; był nie tylko jej emitentem, ale dbał o jej bezpieczeństwo i gwarancję jej dostępności dla Polaków” – dodano.

Strategia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego

Do głównych obszarów tematycznych narodowej strategii bezpieczeństwa gotówki, jak poinformował NBP, należą:

– szeroko rozumiane bezpieczeństwo obrotu gotówkowego;

– przeciwdziałanie celowym działaniom zmierzającym do eliminacji gotówki z obrotu gospodarczego w kontekście: naruszania reguł wolnego rynku, obrony wolności wyboru metod i środków płatniczych przez konsumentów, uznania gotówki za jeden z fundamentów wolności obywatelskich, swobody zawierania umów i prowadzenia działalności gospodarczej;

– wypracowanie skoordynowanych działań odpowiednich instytucji publicznych;

– wypracowanie propozycji zmian prawnych dotyczących tematu bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.

Najważniejsze filary strategii zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gotówkowego według NBP to:

1. Przeciwdziałanie fałszerstwom;

2. Zapewnienie odpowiedniego co do wartości i struktury nominałowej zapasu znaków pieniężnych na potrzeby obiegu gotówkowego oraz zapewnienie jego dostępności w wymiarze geograficznym w jednostkach organizacyjnych NBP oraz na potrzeby podmiotów profesjonalnie operujących gotówką;

3. Bezpieczeństwo fizyczne gotówki;

4. Zapewnienie stabilności oraz ciągłości działania podmiotów kluczowych dla funkcjonowania cyklu gotówki;

5. Powszechna akceptacja gotówki – zagwarantowanie powszechnej akceptacji gotówki poprzez działania legislacyjne oraz z zakresu komunikacji społecznej;

6. Dostępność gotówki – zapewnienie klientom banków nieutrudnionego dostępu do ich oszczędności w formie gotówki, poprzez działania regulacyjne oraz wypracowanie i stosowanie dobrych praktyk;

7. Cyberbezpieczeństwo systemów krytycznych dla funkcjonowania obiegu gotówkowego, w tym systemów NBP.

Nowa strategia ma na celu przyspieszenie już prowadzonych przez NBP prac oraz „spójną i lepszą” koordynację podejmowanych inicjatyw, ponieważ w każdym wyżej wskazanych obszarów realizowane są przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa gotówki.

Źródło: Rafał Tuszyński, PAP Biznes