Rekordowy wzrost inflacji bazowej w sierpniu

Rekordowy wzrost inflacji bazowej w sierpniu
Fot. stock.adobe.com/Piotr
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 9,9% w sierpniu 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 9,3% r/r w lipcu 2022 r., podał Narodowy Bank Polski.

Konsensus rynkowy wyniósł 9,9% r/r.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w sierpniu br. 16,7% w ujęciu rocznym wobec 15,9% w lipcu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 12,6% w sierpniu wobec 11,7% w lipcu.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 12,3% w sierpniu wobec 11,4% w lipcu.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce wyniosła 14,8 proc. rdr w sierpniu >>>

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 16,1% r/r w sierpniu 2022 r. wobec 15,6% r/r w czerwcu.

„Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami” – wyjaśnia bank centralny.

Czytaj także: Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc.; GUS potwierdził rekordowe dane, a to jeszcze nie koniec wzrostów >>>

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podano także.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP, ISBnews