NBP: inflacja bazowa wyniosła 8,5 proc. rdr w maju

NBP: inflacja bazowa wyniosła 8,5 proc. rdr w maju
Fot. stock.adobe.com/Tomasz Warszewski
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,5% w maju 2022 r. w ujęciu rocznym wobec 7,7% r/r w kwietniu 2022 r., podał Narodowy Bank Polski.

W relacji rok do roku inflacja:

  • po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 14,0 proc., wobec 12,2 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 10,4 proc., wobec 9,3 proc. miesiąc wcześniej;
  • po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 8,5 proc., wobec 7,7 proc. miesiąc wcześniej;
  • tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 10,1 proc., wobec 9,2 proc. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: Inflacja wzrosła do rekordowego poziomu 13,9 proc. rdr w maju; najbardziej rosną ceny żywności, paliw i energii >>>

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce wyniosła 12,8 proc. rdr w maju >>>

Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: Narodowy Bank Polski / NBP