NBP: inflacja bazowa wyniosła 2,4 proc. rdr w październiku

NBP: inflacja bazowa wyniosła 2,4 proc. rdr w październiku
Fot. stock.adobe.com/suriyapong
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4% w październiku 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,4% r/r we wrześniu 2019 r., podał Narodowy Bank Polski.

#Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,4% w październiku 2019 r. w ujęciu rocznym wobec 2,4% r/r we wrześniu 2019 r. #ceny #NBP @nbppl

Trzynastu analityków ankietowanych przez ISBnews szacowało inflację bazową w październiku w tym ujęciu na 2,4-2,5% przy średniej w wysokości 2,47%.

NBP podał też, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w październiku br. 2,6% w ujęciu rocznym wobec 2,8%  we wrześniu br.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,6% w październiku br. wobec 2,4% we wrześniu br.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2% w październiku br. wobec 1,9% we wrześniu br.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł 2,5% r/r w październiku br., wobec 2,6% r/r we wrześniu br.

Czytaj także: Eurostat: inflacja HICP w Polsce spowolniła do 2,3 proc. rdr w październiku >>>

„W październiku 2019 r. inflacja CPI obniżyła się o 0,1 pkt proc. i wyniosła 2,5% r/r. Do obniżenia inflacji CPI w październiku br. przyczynił się dalszy spadek cen paliw (do -4,8% r/r wobec -2,% r/r we wrześniu br. – efekt niższych cen ropy naftowej) oraz dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych do 6,1% r/r (wobec 6,3% r/r we wrześniu br.; efekt spadku rocznej dynamiki cen warzyw). Niższej inflacji CPI towarzyszył wzrost dwóch miar inflacji bazowej, spadek jednej oraz stabilizacja jednej miary. Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku br. utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca i wyniosła 2,4% r/r” – czytamy w komunikacie.

Czytaj także: GUS: inflacja wyniosła 2,5 proc. rdr w październiku >>>

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami, przypomniano w materiale.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym, podał też NBP.

Źródło: ISBnews