NBP: inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc.

NBP: inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc.
Fot. stock.adobe.com/ngad
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Inflacja bazowa w październiku wyniosła 4,2 proc. wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej - podał Narodowy Bank Polski.

W relacji rok do roku inflacja w październiku:

– po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,1 proc., wobec 2,3 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 3,0 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej;

– po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 4,2 proc., wobec 4,3 proc. miesiąc wcześniej;

– tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,1 proc., wobec 3,2 proc. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: Inflacja wzrosła do 3,1 proc. rdr w październiku, w kolejnych miesiącach główny wskaźnik CPI będzie się obniżać?

Wskaźnik CPI wyniósł 3,1 proc. rdr 

W październiku 2020 r. wskaźnik inflacji CPI obniżył się nieznacznie do 3,1% r/r (o 0,1 pkt proc. w stosunku do września br.).

„Do spadku wskaźnika CPI przyczyniły się: spadek dynamiki cen żywności (o 0,4 pkt proc. do 2,4% r/r), w przeważającej mierze na skutek niższej rocznej dynamiki cen mięsa (efekt epidemii ASF) oraz owoców (wzrost podaży w bieżącym sezonie gospodarczym). Wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii w październiku br. obniżył się o 0,1 pkt proc. do 4,2% r/r w wyniku nieznacznego spadku rocznej dynamiki cen towarów (głównie odzieży) przy dalszym wzroście rocznej dynamiki cen usług (przede wszystkim cen ubezpieczeń)” – podał NBP.

Cztery wskaźniki inflacji bazowej

Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średni ruch cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie poddawane są zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka. To pozwala lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje. Pozwala też określić, w jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen, wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami.

Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) ustalane są bowiem nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews