NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku

NBP gotów uruchomić wsparcie płynnościowe dla Getin Noble Banku i Idea Banku
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Narodowy Bank Polski (NBP) zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów Getin Noble Banku i Idea Banku, podał Komitet Stabilności Finansowej (KSF).

Adam Glapiński: depozyty we wszystkich bankach w Polsce są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro, tj. ponad 400 tys. zł, dlatego klienci banków w Polsce mogą czuć się całkowicie spokojni i bezpieczni.

NBP gotowy wesprzeć banki

„W dniu 18 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej (KSF), którego przedmiotem obrad było omówienie aktualnej sytuacji banków: Getin Noble Bank SA i Idea Bank SA” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez wszystkie instytucje, których przedstawiciele wchodzą w skład KSF, tj. NBP, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) i Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

Członkowie KSF wysłuchali przedstawicieli obu banków, którzy poinformowali, że banki te podjęły stosowne działania i na bieżąco regulują zobowiązania wobec klientów, podkreślono w komunikacie.

„Narodowy Bank Polski zadeklarował gotowość natychmiastowego uruchomienia wsparcia płynnościowego w celu zapewnienia obsługi zobowiązań wobec klientów banków” – czytamy dalej.

Komitet przypomniał, że oszczędności deponentów na rachunkach bankowych wraz z odsetkami są gwarantowane przez BFG do wysokości równowartości 100 tys. euro. Getin Noble Bank i Idea Bank są uczestnikami systemu gwarantowania depozytów, podkreślono.

„Wszystkie instytucje tworzące Komitet Stabilności Finansowej potwierdziły, że system finansowy jest stabilny. Jednocześnie prowadzą bieżący monitoring sytuacji i są gotowe do podjęcia niezbędnych działań wspierających stabilność systemu bankowego w ramach swoich kompetencji” – podsumowano w komunikacie.

W niedzielę wieczorem prezes NBP Adam Glapiński mówił w wywiadzie dla Wiadomości TVP, że depozyty we wszystkich bankach w Polsce są gwarantowane do kwoty 100 tys. euro, tj. ponad 400 tys. zł, dlatego klienci banków w Polsce mogą czuć się całkowicie spokojni i bezpieczni.

Klienci mogą czuć się bezpiecznie

Zapytany, czy klienci banków Leszka Czarnieckiego (Getin Noble Banku i Idea Banku) mogą też czuć się bezpieczni, szef banku centralnego odpowiedział: „Oczywiście. Mamy bardzo rozbudowany system – Komisję Nadzoru Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Ministerstwo Finansów, wreszcie Narodowy Bank Polski, który nad tym wszystkim czuwa i mogą czuć się w pełni bezpiecznie”.

Podkreślił, że jeśli chodzi o prywatne osoby, które posiadają oszczędności w dowolnym banku w Polsce, „czy to w spółdzielczym, małym czy w największych bankach, czy w bankach, które przeżywają trudności, czy w najlepszych” – ma w pełni zagwarantowane swoje depozyty do 100 tys. euro, czyli do 400-kilkudziesięciu tys. złotych.

Zaznaczył, że w sytuacji, gdy BFG i bankom brak płynności, to ostatecznie NBP udziela kredytu refinansowego bankom.

Glapiński zaapelował też w wywiadzie, aby „nie mieszać polskiego systemu finansowego i bankowego do rozgrywek politycznych”. Argumentował, że takie działanie jest szkodliwe dla Polski i polskiego systemu bankowego i finansowego.

Poprzednie posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej odbyło się 15 listopada. Komitet stwierdził wówczas, że system finansowy kraju funkcjonuje stabilnie i podkreślił, że – czuwając nad bezpieczeństwem sektora bankowego – na bieżąco monitoruje sytuację banków.

Także 15 listopada Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków przewodniczącego KNF Marcinowi Pachuckiemu, zastępcy przewodniczącego KNF.

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski złożył rezygnację 13 listopada br. z pełnionej funkcji w związku z oskarżeniami wysuwanymi przez inwestora Leszka Czarneckiego.

Źródło: ISBnews