NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 4,6 proc. rdr, import o 1,5 proc. we wrześniu

NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 4,6 proc. rdr, import o 1,5 proc. we wrześniu
Fot. stock.adobe.com/tumsasedgars
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł we wrześniu br. o 4,6% r/r do 21 109 mln euro, zaś import wzrósł o 1,5% r/r do 19 871 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1 238 mln euro wobec 989 mln euro dodatniego salda miesiąc wcześniej.

Oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 94,4 mld zł, co oznacza wzrost o 6,5 mld zł, tj. o 7,4% w stosunku do analogicznego miesiąca 2019 r.

„Największy wzrost wartości eksportu zanotowano w sprzedaży baterii i silników samochodowych, odzieży, aparatów telefonicznych, mebli oraz sprzętu gospodarstwa domowego” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Przychody z tytułu eksportu towarów i usług

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i w porównaniu z wrześniem 2019 r. zmniejszyły się o 2,4 mld zł, tj. o 9,9%. Wartość rozchodów wyniosła 14 mld zł i była niższa o 1 mld zł, tj. o 6,6%, podano także.

„W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku w przychodach odnotowano spadek w podróżach zagranicznych o 44,0%, w pozostałych usługach o 4,5%, natomiast w usługach transportowych nastąpił wzrost o 4,9%. Po stronie rozchodów podróże zagraniczne zmniejszyły się o 13,3%, pozostałe usługi o 7,0%, a usługi transportowe wzrosły o 2,7%” – czytamy dalej.

Czytaj także: GUS: eksport w euro spadł o 5,6 proc. rdr, import o 9,6 proc. rdr w okresie styczeń – sierpień 2020 r. >>>

„Import towarów w porównaniu z wrześniem 2019 r. zwiększył się o 3,7 mld zł, tj. o 4,3% i osiągnął wartość 88,9 mld zł. Istotnie na wzrost importu wpłynął zakup odzieży, części odbiorników telewizyjnych, preparatów diagnostycznych, aparatów telefonicznych oraz odbiorników telewizyjnych. Nadwyżka w obrotach towarowych wyniosła 5,5 mld zł” – podał bank centralny.

Saldo na rachunku C/A to + 1072 mln euro

Na rachunku obrotów bieżących we wrześniu br. odnotowano dodatnie saldo w wysokości 1 072 mln euro wobec 1 275 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i wobec 712 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

„Z opublikowanych 13 listopada 2020 r. wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za wrzesień 2020 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2019 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 3,1 mld zł. Eksport towarów wyniósł 94,4 mld zł i był wyższy o 6,5 mld zł (tj. o 7,4%) niż w analogicznym miesiącu 2019 r. Import towarów zwiększył się o 3,7 mld zł (tj. o 4,3%) i osiągnął wartość 88,9 mld zł. Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 21,8 mld zł i w porównaniu do września 2019 r. zmniejszyły się o 2,4 mld zł (tj. o 9,9%). Wartość rozchodów wyniosła 14 mld zł i była niższa o 1 mld zł (tj. o 6,6%). Saldo dochodów pierwotnych było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu ich zaangażowania kapitałowego w polskich podmiotach wyniosły 6,5 mld zł. Na wysokość ujemnego salda dochodów oddziaływało również saldo dochodów z inwestycji portfelowych, które było ujemne i wyniosło 0,7 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1 570 mln euro nadwyżki C/A.

Źródło: ISBnews