NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 19,4 proc. rdr, import o 35,9 proc. w grudniu 2021 r.

NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 19,4 proc. rdr, import o 35,9 proc. w grudniu 2021 r.
Fot. stock.adobe.com/WrightStudio
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł o 19,4% r/r do 24 109 mln euro w grudniu 2021 r., zaś import wzrósł o 35,9% r/r do 26 644 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP). W całym 2021 r. eksport towarów wzrósł o 19,3% r/r i wyniósł 281 590 mln euro, zaś import odnotował wzrost o 26,1% r/r do 281 856 mln euro.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 2 535 mln euro wobec 242 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.”W grudniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 111,3 mld zł, a importu 123 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,1% i 40,1% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r.

„Wysoką dynamikę obrotów kształtuje wzrostowa tendencja cen transakcyjnych, na co wskazują najwyższe wzrosty wartości eksportu oraz importu w kategoriach obejmujących paliwa i towary zaopatrzeniowe. W eksporcie najbardziej wzrosła wartość takich pozycji jak: energia elektryczna i koks, a także komputery, ciągniki drogowe i autobusy. Jednocześnie niekorzystny wpływ na dynamikę eksportu miały spadki sprzedaży samochodów osobowych oraz części motoryzacyjnych, w tym akumulatorów elektrycznych. W porównaniu z poprzednimi miesiącami obniżyła się także dynamika eksportu trwałych dóbr konsumpcyjnych” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Przyspieszenie dynamiki importu

Z kolei na przyspieszenie dynamiki importu wpłynął przede wszystkim trzykrotny wzrost wartości przywozu paliw. Złożył się na to prawie sześciokrotny wzrost cen gazu i dwukrotny wzrost cen importowanej ropy. Duży wzrost importu miał miejsce także w przypadku aut osobowych, leków oraz części odbiorników telewizyjnych, podał też bank centralny.

„Pogłębiająca się różnica między dynamiką importu i eksportu wpłynęła na silne pogorszenie się salda. W grudniu 2021 r. deficyt wymiany towarowej wyniósł 11,7 mld zł (wobec nadwyżki 2,6 mld zł w grudniu 2020 r.)” – czytamy dalej.

Czytaj także: Eksport mocno przyspieszył >>>

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły w grudniu ub.r. 27 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 4,3 mld zł, tj. o 19,1%. Wartość rozchodów wyniosła 20,1 mld zł i zwiększyła się o 5,5 mld zł, tj. o 37,6%, podał NBP.

„Na dodatnie saldo usług (6,9 mld zł) złożyły się dodatnie salda usług transportowych (3,3 mld zł) i pozostałych usług (6,7 mld zł) oraz ujemne saldo podróży zagranicznych (3,1 mld zł)” – napisano dalej w komentarzu.

Saldo na rachunku C/A to -3 957 mln euro w grudniu

Na rachunku obrotów bieżących w grudniu 2021 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 3 957 euro wobec 628 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 751 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał NBP.

„W grudniu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 18,3 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (11,7 mld zł), dochodów pierwotnych (8,3 mld zł) i dochodów wtórnych (5,1 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (6,9 mld zł). W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 3,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 6,6 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 100 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews