NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 19,4 proc. rdr, import o 32,9 proc. w sierpniu

NBP: eksport liczony w euro wzrósł o 19,4 proc. rdr, import o 32,9 proc. w sierpniu
Fot. stock. adobe.com / STOATPHOTO
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł o 19,37% r/r do 21 775 mln euro w sierpniu 2021 r., zaś import wzrósł o 32,9% r/r do 23 188 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski (NBP).

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 1 413 mln euro wobec 761 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„W sierpniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 99,5 mld zł, a importu 106,0 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23,9% i 38,0% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Duży wpływ na wysokie dynamiki obrotów towarowych w sierpniu 2021 r. miały dwa dni robocze więcej niż w sierpniu ub.r. Od maja br. obserwowany jest szybszy wzrost wartości importu niż eksportu” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Czytaj także: GUS: eksport w euro wzrósł o 21,9 proc. rdr, import o 23,5 proc. rdr w styczniu – lipcu 2021 r. >>>

„W sierpniu 2021 r. po raz drugi w tym roku odnotowano deficyt, który wyniósł 6,5 mld zł. Oznacza to, że w skali roku saldo obrotów towarowych pogorszyło się o 9,9 mld zł. Na pogorszenie tego salda wpłynęło głównie zwiększenie importu paliw i surowców wynikające ze wzrostu ich cen” – podano również.

W sierpniu 2021 r. średnia cena importowanej ropy wyniosła 272 zł za baryłkę i była o 62% wyższa niż przed rokiem. Dodatkowo spowolnienie wzrostowej tendencji eksportu części do samochodów związane z zakłóceniami dostaw półprzewodników sprzyjało pogłębieniu się deficytu obrotów towarowych, podał NBP.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 22,8 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 2 mld zł, tj. o 9,6%, podał bank centralny.

Saldo na rachunku C/A

Na rachunku obrotów bieżących w sierpniu br. odnotowano ujemne saldo w wysokości 7 707 mln euro wobec 7 082 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 4,379 mln euro dodatniego salda rok wcześniej, podał także NBP.

„W sierpniu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 7,7 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda dochodów pierwotnych (9,8 mld zł) i obrotów towarowych (6,5 mld zł) oraz dodatnie salda usług (8,2 mld zł) i dochodów wtórnych (0,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 4,4 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 5,1 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 1200 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews