NBP: deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1 468 mln euro

NBP: deficyt w obrotach bieżących w czerwcu wyniósł 1 468 mln euro
Fot. stock.adobe.com/kikkerdirk
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport towarów z Polski wzrósł o 25,8% r/r do 28 076 mln euro w czerwcu 2022 r., zaś import wzrósł o 31,5% r/r do 28 925 mln euro, wynika z danych przedstawionych przez Narodowy Bank Polski.

Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 849 mln euro wobec 1 157 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

„Według wstępnego szacunku wartość eksportu towarów w czerwcu 2022 r. wyniosła 130,4 mld zł, a importu 134,4 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 29,8% i 35,7% w stosunku do analogicznego miesiąca 2021 r. Obserwowane od szeregu miesięcy wysokie nominalne dynamiki obrotów towarowych są przede wszystkim wynikiem silnych wzrostów cen transakcyjnych zarówno po stronie eksportu jak i importu. Dodatkowo do wzrostu wartości eksportu obok wyższych cen przyczynił się duży wzrost sprzedaży do Ukrainy, głównie paliw i samochodów używanych. W jego wyniku w czerwcu br. Ukraina przesunęła się na siódme miejsce wśród najważniejszych odbiorców towarów pochodzących z Polski” – napisano w komentarzu banku centralnego.

Spadek wartości towarów konsumpcyjnych trwałego użytku

Natomiast negatywny wpływ na eksport miał spadek wartości towarów konsumpcyjnych trwałego użytku.

„Pogłębiającemu się spadkowi eksportu odbiorników telewizyjnych towarzyszyła także niższa, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, dynamika sprzedaży urządzeń gospodarstwa domowego oraz mebli. Z kolei do wzrostu importu przyczyniła się większa o ponad 70% r/r dostawa ropy naftowej, głównie z Arabii Saudyjskiej. Brak dostaw w czerwcu rosyjskiego gazu i węgla oraz pozostałych surowców energetycznych spowodowały, że po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie odnotowano spadek wartości importu z Rosji w porównaniu z rokiem poprzednim” – czytamy dalej.

Obok wyżej wymienionych czynników na kształtowanie się importu wpłynęło obniżenie dynamiki importu towarów zaopatrzeniowych. Według NBP, mogło ono wynikać zarówno ze zmniejszenia popytu, jak i niższego wzrostu ich cen w porównaniu z poprzednimi miesiącami związanego ze spowolnieniem aktywności ekonomicznej w największych gospodarkach świata.

W czerwcu obserwowana była tendencja do stopniowego zmniejszania się ujemnego salda obrotów towarowych, które ukształtowało się na poziomie 3,9 mld zł.

Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 31 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. wzrosły o 5,3 mld zł, tj. o 20,8%. Wartość rozchodów wyniosła 17,6 mld zł i zwiększyła się o 3,3 mld zł, tj. o 22,8%. Na dodatnie saldo usług (13,4 mld zł) złożyły się dodatnie salda pozostałych usług (6,1 mld zł), usług transportowych (4,3 mld zł) oraz podróży zagranicznych (3 mld zł), podał także NBP.

Saldo na rachunku C/A

Na rachunku obrotów bieżących w czerwcu 2022 r. odnotowano ujemne saldo w wysokości 1 468 mln euro wobec 1 485 mln euro deficytu miesiąc wcześniej i wobec 464 mln euro ujemnego salda rok wcześniej, podał NBP.

„W czerwcu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. Na jego wartość złożyły się ujemne salda obrotów towarowych (3,9 mld zł), dochodów pierwotnych (11,4 mld zł) i dochodów wtórnych (4,8 mld zł) oraz dodatnie saldo usług (13,4 mld zł). W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,1 mld zł. Łączne saldo rachunku bieżącego i kapitałowego w analizowanym miesiącu było ujemne i wyniosło 5,5 mld zł” – czytamy w komentarzu banku centralnego.

Konsensus rynkowy wyniósł 2 350 mln euro deficytu C/A.

Źródło: ISBnews