Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Kształcenie niejedno ma imię – rzecz o budowie cyfrowych kompetencji grupy silver

Nauka i edukacja ekonomiczna | WIEDZA A PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ | Kształcenie niejedno ma imię – rzecz o budowie cyfrowych kompetencji grupy silver
Fot. stock.adobe.com / FotoArtist
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Cyfryzacja i automatyzacja tradycyjnych usług bankowych gwałtownie nabrały tempa. To szansa na optymalizację zarządzania naszymi finansami. Warunkiem niezbędnym dla czynienia zachodzących zmian bezpiecznymi i efektywnymi jest jednak wdrażanie klientów do korzystania z nowych kanałów cyfrowego dostępu do usług finansowych w sposób adekwatny do stanu wiedzy i oczekiwań klientów.

Pandemia koronawirusa przyspieszyła budowę kompetencji cyfrowych polskiego społeczeństwa. Nader pojętnymi uczniami okazali się seniorzy, którzy w dużej mierze opanowali podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej czy płatności bezgotówkowych. Spora w tym zasługa banków i instytucji otoczenia okołobankowego, które w porę wystąpiły z odpowiednim przekazem, adresowanym do tej grupy klientów.

Przedsięwzięcia edukacyjne przybierają niekiedy nieoczekiwane formy. Przy­kładem może być projekt Happy Senior, ­zrealizowa­ny przez Santander Bank Polska, którego istotą było połączenie przyjemnego z pożytecznym – obok wiedzy ekonomicznej uczestnicy zajęć poznawali podstawowe figury taneczne, a zajęcia organizowano w profesjonalnym studiu tańca.

Świadomy senior to senior bezpieczny

Edukacja ekonomiczna osób, które zakończyły kształcenie w ramach publicznego systemu oświaty, stanowi zadanie tyleż trudne, co niezbędne. Napędzane postępem technologicznym zmiany w funkcjonowaniu produktów bankowych i instrumentów płatniczych sprawiają, iż zdobywanie umiejętności i wiedzy w tych obszarach musi mieć charakter ustawiczny. Rzecz w tym, że znana miłośnikom białego szaleństwa zasada „jak się nie wywrócisz, to się nie nauczysz!” w tym akurat przypadku jest całkowicie przeciwskuteczna. Nawet najdrobniejszy z pozoru błąd nieświadomego użytkownika bankowego e-konta może wszak skutkować utratą oszczędności całego życia.

Tymczasem świadomość ekonomiczna naszych rodaków pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Najnowsza edycja badania „Poziom wiedzy finansowej Polaków” dowodzi, że co drugi z nas postrzega kompetencje w tym obszarze jako niewystarczające. Wprawdzie najsurowsze oceny wystawiają sobie ludzie młodzi, jednak w przypadku starszych grup wiekowych relatywnie optymistyczne odpowiedzi mogą sugerować, iż ludzie ci nie zdają sobie sprawy z istotnych braków w obszarze wiedzy i umiejętności, niezbędnych do korzystania z cyfrowego rynku finansowego.

Edukacja finansowa w rytmie walca? Czemu nie…

W tym kontekście edukacja ekonomiczna osób tak w wieku produkcyjnym, jak i seniorów, staje się w znacznej mierze zadaniem sektora finansowego. Działania te realizowane są przez polskie banki w dwojaki sposób. Podstawową formą ustawicznego uświadamiania klientów odnośnie korzyści, jakie wynikają z przejścia do świata cyfrowego, ale również ostrzegania przed zagrożeniami w cyberprzestrzeni i promowania zasad bezpiecznego korzystania z kanałów zdalnych, jest przekaz adresowany wprost do posiadaczy kont i innych produktów bankowych. Ci, którzy już dysponują ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK