Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Jakie zmiany prawne dla banków po COVID-19?

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Raport PAB-WIB | Jakie zmiany prawne dla banków  po COVID-19?
Fot. N.Savranska/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Pandemia koronawirusa pokazała, że konieczne okazały się, głównie tymczasowe, zmiany prawne i regulacyjne, które wpływają na rynek finansowy - zarówno konsumentów, firmy jak i banki.

Maciej Rudke

Zawirowania ostatniego półtora roku spowodowały, że unaocznione zostały luki w przepisach unijnych dotyczących m.in. kredytów konsumenckich i hipotecznych oraz zagrożonych. O agendzie legislacyjnej Unii Europejskiej dotyczącej sektora bankowego w odpowiedzi na wyzwania i trudności gospodarcze po pandemii obszernie informuje Piotr Gałązka, adwokat, dyrektor przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli. Artykuł ukazał się w raporcie opracowanym na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości.

Zmiany w kredytach konsumenckich

Jedna z kluczowych proponowanych zmian dotyczy dyrektywy o kredycie konsumenckim (CCD, ang. Consumer Credit Directive), co wpisuje się w ogólne działania wzmacniające pozycję konsumentów, szczególnie w ramach transformacji cyfrowej. Za wzmocnioną aktywnością zakupową i zamawiana usług przez konsumentów w internecie podążają również zmiany w zakresie sposobu uzyskiwania finansowania w postaci kredytu konsumenckiego – uzyskiwanego tak od pożyczkodawców niebankowych, jak i banków. W ocenie niektórych instytucji całość procedury jego przyznawania odbywa się już online. Skutkiem tych zmian jest o wiele wyższa dostępność kredytu konsumenckiego. To zaś może prowadzić do ryzyka nadmiernego zadłużenia się przez konsumentów. Dlatego KE ogłosiła potrzebę zaproponowania zmian w przepisach CCD oraz Dyrektywy 2002/65/WE. Zidentyfikowała potrzeby zmian w czterech aspektach.

Po pierwsze, zwraca uwagę na niedostateczny zakres dyrektywy: na rynku pojawili się nowi operatorzy (np. platformy pożyczkowe peer-to-peer i inni dostawcy pozabankowi). Ponadto pojawiły się nowe kredyty, o wartości niższej niż 200 euro, których CCD nie obejmuje. Chodzi zatem o ochronę konsumentów przed nowymi trendami rynkowymi.

Po drugie, KE zwróciła też uwagę na potrzebę analizy treści i sposobu przedstawiania im informacji przed zawarciem umowy kredytu konsumenckiego. Regulacje nie nadążają w tym zakresie za rosnącym wykorzystaniem mobilnych urządzeń cyfrowych (tablety, smartfony) w umowach kredytowych. To przekłada się często na niską jakość informacji prezentowanych w nieprzejrzystej i trudnej do przyswojenia formie, w szczególności gdy ekran telefonu lub tabletu jest niewielki. Chodzi także o pojawiające się praktyki pożyczkodawców mające skłonić konsumentów do łatwego zaciągnięcia kredytu (tzw. one click loans, czyli pożyczki na kliknięcie).

Po trzecie, za kwestię wymagającą zmian i analizy uznano niewystarczające zabezpieczenia zapewniające odpowiedzialne udzielanie i zaciąganie pożyczek – w szczególności chodzi tutaj o niejasności przepisów dotyczących oceny zdolności kredytowej, które mogą prowadzić do udzielania kredytów bez dokładnej oceny zdolności spłaty konsumenta. To z kolei może wywołać spiralę zadłużenia.

Po czwarte, KE zwróciła uwagę także na fakt, że CCD nie zawiera przepisów, które regulowałyby sytuacje wyjątkowe, mające wpływ na obsługę danego kredytu konsumenckiego – brak jest regulacji dotyczących stosowania odroczenia płatności rat kredytu, które chroniłyby interesy pożyczkodawców i pożyczkobiorców w przypadku wyjątkowych i systemowych zakłóceń gospodarczych, takich jak np. te spowodowane pandemią.

Dla sektora bankowego to niewielka zmiana

Piotr Gałązka ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK