Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Program Analityczno-Badawczy WIB – Bezpieczeństwo banków w trzech aspektach

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Program Analityczno-Badawczy WIB – Bezpieczeństwo banków w trzech aspektach
Fot. Murrstock/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Przez cały okres transformacji ustrojowej polskie banki konsekwentnie współpracowały ze środowiskiem naukowym. Trudno byłoby wskazać obszar, w którym nie uczestniczyli przedstawiciele szkół wyższych – przypomniał prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz w wystąpieniu inaugurującym pierwsze seminarium Programu Analityczno-Badawczego Warszawskiego Instytutu Bankowości.

Program Analityczno-Badawczy WIB to jedno z dwóch najistotniejszych przedsięwzięć, realizowanych przez polskie środowisko bankowe we współpracy ze światem nauki. Równolegle prowadzony jest wszak największy w Europie program edukacyjny – „Bankowcy dla Edukacji”, w którym uczestniczy około 450 tys. uczniów i studentów na terenie całego kraju. – Inicjatywa ta jest realizowana przy współudziale ponad 180 instytucji finansowych, w gronie tym znajdują się zarówno wiodące banki na polskim rynku, jak i niewielkie instytucje spółdzielcze. Należy również wspomnieć o kilkuset partnerach spoza sektora bankowego – wspomniał prezes ZBP.

Program Analityczno-Badawczy WIB zakłada tworzenie opracowań o tematyce istotnej dla rozwoju sektora bankowego oraz podejmowanie dyskusji nad wypracowywaniem rekomendacji i rozwiązań w kluczowych dla niego kwestiach. W marcu prowadzono prace w następujących obszarach: technologie i cyberbezpieczeństwo (realizowano 9 projektów), zdolność banków do finansowania gospodarki (5 projektów), zielony ład (3 projekty), finansowanie innowacji, rynek nieruchomości (6 projektów) i bankowość spółdzielcza (3 projekty).

Program Analityczno-Badawczy jest finansowany przez banki będące akcjonariuszami Biura Informacji Kredytowej oraz Krajowej Izby Rozliczeniowej. Kieruje nim, w ramach WIB i ZBP, dr Andrzej Banasiak. Wyznaczanie obszarów badawczych i kierunków analityczno-badawczych jest ustalane w uzgodnieniu z radą programową, w skład której wchodzą przedstawicieli banków i firm infrastruktury sektora bankowego, a przewodniczy prezes Związku Banków Polskich Krzysztof Pietraszkiewicz.

Certyfikacja to nie rewolucja, tylko ewolucja

W świecie korzystającym z zaawansowanych technologii wszystko musi opierać się na określonych reżimach. Tendencja ta jest zauważana w polityce regulacyjnej UE, która kładzie szczególny nacisk na certyfikację obszarów technologicznych, w tym związanych ze świadczeniem usług cyfrowych przez banki – przypomniał dr Andrzej Banasiak, rozpoczynając prezentację trzech powstałych już raportów.

Dr. inż. Elżbieta Andrukiewicz, kierownik komórki w Instytucie Łączności, poświęciła swój referat certyfikacji w sektorze teleinformatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem produktów i usług wykorzystywanych przez sektor bankowy. – Nikt nie kwestionuje wymogów bezpieczeństwa, nakładanych na producentów urządzeń elektrycznych, ani potrzeby certyfikacji produktów w tym zakresie. Obecnie dąży się do tego, by analogiczne reguły wprowadzić w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki i cyberbezpieczeństwa. Proces wdrażania praktyk certyfikacji nie jest rewolucją, tylko ewolucją, wdrażanie podobnych praktyk, jakie funkcjonują od dłuższego już czasu w innych obszarach – wskazała.

Podstawę prawną dla takowych działań stanowi obowiązujące od czerwca ub.r. unijne rozporządzenie nr 2019/881, tzw. Cybersecurity Act. – W przypadku cyberbezpieczeństwa nie ma takiej metody, żeby uzyskać stuprocentową pewność. Możemy jedynie mówić o pewnych poziomach zaufania. Taka koncepcja oceny została zarysowana w unijnym prawie – przypomniała Elżbieta Andrukiewicz. Celem unijnych legislatorów było również wykreowanie jednolitego systemu certyfikacji na terenie całej UE, po to, aby uniknąć sytuacji, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK