Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Certyfikaty ZBP | Rozwijanie kompetencji zawodowych

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | Certyfikaty ZBP | Rozwijanie kompetencji zawodowych
Zdjęcia: ZBP
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Niemal 17 tys. certyfikowanych pracowników polskiego sektora bankowego powiększyło się ostatnio o dziewięćdziesięciu nowych członków. 77 spośród nich uzyskało stopień zawodowy dyplomowanego pracownika bankowego; kadry polskich instytucji finansowych zyskały też dziesięciu menedżerów ds. zarządzania procesami i jakością oraz trzech certyfikowanych konsultantów ds. finansowych.

11 maja 2022 roku, po 29 miesiącach przerwy spowodowanej COVID-19, w Klubie Bankowca odbyła się 58. uroczystość wręczenia certyfikatów ZBP, wydawanych w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Ten istotny etap rozwoju kwalifikacji bankowców nie był ostatnim, na co zwrócił uwagę prezes Związku Banków Polskich, Krzysztof Pietraszkiewicz. Podkreślił, iż edukacja winna mieć charakter ustawiczny, zwłaszcza w niestabilnych czasach, w jakich żyjemy. Dzięki sukcesywnemu poszerzaniu wiedzy, rozwojowi umiejętności praktycznych i kształtowaniu właściwych postaw można skutecznie stawiać czoło wyzwaniom współczesności. Konsekwencje takich wydarzeń, jak pandemia czy agresja Rosji na Ukrainę, odczuwalne są przez polską gospodarkę, choćby w postaci wysokiej inflacji. Prezes ZBP przypomniał, że problemu tego doświadczaliśmy podczas transformacji ustrojowej, a koszty zdławienia inflacji poniosły zarówno banki, jak i ich klienci.

Dziś branży finansowej przyjdzie zmierzyć się z podobnym wyzwaniem. Z uwagi na podwyżki stóp procentowych i wzrost rat kredytowych można się spodziewać zwiększenia liczby kredytów nieregularnych, zwłaszcza hipotecznych, co skłania do przygotowania rozwiązań restrukturyzacyjnych. Prezes ZBP wskazał, że sytuacja ta jest efektem braku kompleksowej polityki mieszkaniowej, w szczególności deficytu mieszkań na wynajem. – Musimy na nowo się uczyć, zawierać porozumienia społeczne, rozwiązywać problemy – zaapelował Krzysztof Pietraszkiewicz. Dotyczy to również wyzwań w zakresie ochrony środowiska, w tym w szczególności zapewnienia czystego powietrza i wody, w obliczu których działania muszą mieć charakter wspólny i skoordynowany.

W jaki sposób zmieniał się system kształcenia bankowców w okresie pandemii, i na ile zmiany te mają charakter trwały? Dlaczego w niesprzyjających okolicznościach pracownicy banków wykazywali niezmienną chęć uczestnictwa w programach kształcenia? Swoją opinią w tej materii podzielili się z nami uczestnicy wydarzenia.

Dr hab. Lech Kurkliński,
prof. SGH, przewodniczący Komitetu ds. Standardów Kwalifikacyjnych ZBP:

Pandemia była olbrzymim wyzwaniem dla systemu edukacyjnego, zarówno na szczeblu powszechnym, wyższym, jak i zawodowym. W przypadku Systemu Standardów Kwalifikacyjnych niezbędne było przejście na formułę online, także jeśli chodzi o egzaminowanie. Mobilizacja uczestników sprawiła, iż zmiana ta nie okazała się aż tak problematyczna, jak można by sądzić.

Najistotniejszym zadaniem było podtrzymanie wśród bankowców świadomości, że warto się kształcić i zdobywać certyfikaty. Ma to znaczenie zwłaszcza w nieprzewidywalnych czasach, kiedy motywacja ludzi do podejmowania nowych zadań słabnie.

Zdjęcia: ZBP

Ten czas programów edukacyjnych, realizowanych zdalnie przy użyciu mediów elektronicznych wskazuje, iż musimy być przygotowani, by odpowiadać na niespodziewane wyzwania. To zaś jest dużo łatwiejsze, jeśli jest się lepiej wykształconym, dysponuje szerszą wiedzą. Każdy z zatrudnionych zadaje sobie pytanie, na ile jest przydatny i czy jego kwalifikacje sprawdzą się w przyszłości. Aby zwiększyć szanse zarówno na uzyskanie nowej pracy, jak i kontynuowanie ścieżki kariery w dotychczasowej, niezbędna jest edukacja i potwierdzanie zdobytych kwalifikacji przez certyfikaty.

Robert Dygała
Alior Bank:

Jako bankowiec zawsze chciałem dać z&...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK