Nauka i Edukacja Ekonomiczna | BOŚ BANK | Bank, który uczy nie tylko o pieniądzach

Nauka i Edukacja Ekonomiczna | BOŚ BANK | Bank, który uczy nie tylko o pieniądzach
Logo Banku Ochrony Środowiska Fot. Materiały prasowe
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Nazwa zobowiązuje. Bank Ochrony Środowiska w swoich działaniach edukacyjnych koncentruje się przede wszystkim na tematach ekologicznych, klimatycznych i środowiskowych. W jego aktywności edukacyjnej nie brakuje jednak także wątków gospodarczych i finansowych.

Ekonomia i ekologia mają ten sam źródłosłów. Pochodzą od greckiego słowa „oikos”, oznaczającego dom. Obie dziedziny łączy jednak znacznie więcej. Wiedza ekonomiczna i ekologiczna pomagają podejmować świadome i racjonalne decyzje w codziennym życiu. W dzisiejszych czasach coraz większe znaczenie mają kwestie związane ze zrównoważoną gospodarką, ochroną klimatu i przyrody. Dlatego tworzenie kompetencji w tym obszarze pomaga budować na przyszłość odpowiedzialne postawy obywatelskie i konsumenckie w społeczeństwie.

Fundacja Banku Ochrony Środowiska od ponad 12 lat prowadzi projekty edukacyjne w obszarze ochrony środowiska, zdrowego odżywiania oraz zrównoważonego rozwoju.

Propaguje proekologiczne idee, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej, której nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości ludzkiego życia.

Teoria, praktyka i sztuka

Cele te realizowane są na różne sposoby w ramach prowadzonych równolegle programów. Jednym z nich jest „Tradycyjny Sad” – projekt, który powstał z myślą o zachowaniu różnorodności roślinnej Polski. Jest on skierowany zarówno do szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Placówki biorące udział w programie poszerzają swoją wiedzę na temat przywracania przyrodzie gatunków zagrożonych wyginięciem w efekcie zmian środowiskowych. Warto podkreślić, że w projekcie oprócz teoretycznej wiedzy nacisk położony jest na działania praktyczne. Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają własny sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych, a następnie go doglądają. W ten sposób edukacja ekologiczna łączy się z praktyką przedsiębiorczości i gospodarności.

Równie praktyczny wymiar ma projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”. Mogą w nim brać udział uczniowie klas 7-8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat różnych źródeł energii i korzyści związanych ze stosowaniem energii odnawialnej. W ramach zadania konkursowego tworzą również raport energetyczny dla wybranych przez siebie domów, w którym wyliczają emisje gazów cieplarnianych z budynku i określają parametry dopasowanej do jego wymogów instalacji fotowoltaicznej. Podobne ćwiczenie dotyczy również budynku szkolnego. W ramach programu BOŚ organizuje również konkurs na stworzenie filmów edukacyjnych poświęconych zasadom działania i pozytywnemu wpływowi mikroinstalacji OZE na środowisko i budżet domowy.

Kolejnym konkursem mającym zwiększyć poziom wiedzy ekologicznej w społeczeństwie jest „Świat oczami młodych”. Chodzi tu o projekty ekomurali, które mają przybliżyć odbiorcom znaczenie różnorodności biologicznej dla kondycji środowiska i jakości naszego życia. Ponadto praca artystyczna ma zachęcać do działań sprzyjających ratowaniu oraz zwiększaniu różnorodności biologicznej, skłonić do refleksji nad nawykami, które jej szkodzą oraz motywować do wdrażania praktycznych zmian w codziennym życiu.

W październiku 2022 r. odbędzie się oficjalna premiera książki w języku polskim „Race for tomorrow”, której BOŚ jest współwydawcą. W książce Simon Mundy zabiera nas w podróż przybliżającą tematykę największego wyzwania cywilizacyjnego XXI w. – zmian klimatycznych. Prezentuje historie ludzi zmagających się z tym dylematem, co w efekcie daje oryginalną, mądrą i wciągającą lekturę. „To pozycja obowiązkowa nie tylko dla wszystkich zainteresowanych ekologią, ale również nowoczesnymi technologiami, geopolityką i otaczającym nas światem. Promujemy zrównoważony rozwój, inwestujemy w edukację i rozwój naszych klientów, zapewniając im dostęp do odpowiedniej wiedzy i ekspertyzy. Nasze działania na rzecz społeczeństwa realizujemy z myślą o pozytywnym oddziaływaniu nie tylko na klientów, lecz również na potrzebujących” – przekonują przedstawiciele biura prasowego BOŚ.

Innym ważnym nurtem działań Fundacji jest edukacja poświęcona roli racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej w zachowaniu dobrego stanu zdrowia. Ochronie zdrowia poświęcone są też inne jej projekty: Zdrowo jem, więcej wiem (funkcjonujący od roku 2010) oraz prowadzone strony Aktywniepozdrowie.pl (uruchomiona również w 2010 r.)i PlanujeGotuje.pl (od 2016 r.).

Edukacja pracowników

W lipcu tego roku BOŚ Bank rozpoczął nowy projekt rozwojowy skierowany do swoich pracowników – eduSFERA „Sięgaj po rozwój!”. To inicjatywa, która daje szereg możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji, a także możliwość dzielenia się swoim doświadczeniem i umiejętnościami z innymi pracownikami. Na start mają oni do wyboru m.in. szkolenia z: rozwoju osobistego (twoje talenty – masz tę moc oraz Empatia i Asertywność); efektywności osobistej (jak lepiej zarządzać swoim czasem); kompetencji przyszłości (Agile Scrum – podstawowe wartości, role, metody i narzędzia pracy projektowej) oraz z narzędzi, takich jak MS Excel, ­PowerPoint, Teams.

Ponadto swoim pracownikom bank oferuje webinary z zewnętrznymi ekspertami np. o tym, jak rozmawiać z dzieckiem o wojnie, jak dobrze radzić sobie ze stresem, jak budować swoją odporność psychiczną. Bank kładzie również nacisk na edukowanie pracowników w kwestiach związanych z ESG.

Promujemy ekologię wśród młodych

Rozmowa z Wojciechem Hannem, prezesem zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Większość banków koncentruje się na edukacji finansowej i ekonomicznej, BOŚ na pierwszym miejscu stawia tematy związane z ekologią. W jaki sposób te kwestie się przenikają, jaki jest ich wzajemny stosunek? Czy można powiedzieć, że osoby świadome ekologiczne dokonują również bardziej świadomych decyzji ekonomicznych?

– W wielu przypadkach tak. Jak wiemy, inwestycje proekologiczne nie zawsze zwracają się w krótkim czy średnim okresie. Weźmy choćby budowę domu. Zastosowanie energooszczędnych czy niskoemisyjnych rozwiązań przeważnie wiąże się z wyższym wydatkiem, który jednak w dłuższym terminie przynosi znaczące oszczędności. Mniej energii będzie bowiem potrzebne na ogrzanie lub schłodzenie takiego domu, co będzie jednocześnie korzystne dla środowiska.

Jednak w niektórych przypadkach korzyści ekonomiczne mogą być natychmiastowe. Decydując się na budowę lub zakup nieruchomości spełniającej określone parametry ekologiczne, klient może ją sfinansować eko-kredytem hipotecznym, oferowanym m.in. przez BOŚ, który jest tańszy od tradycyjnej hipoteki.

Klient eko-świadomy to także klient, który dostrzega pozafinansowe skutki swoich decyzji i jego motywacją jest troska nie tylko o własne dobro, ale i wpływ, jaki wywiera na otoczenie, np. wybiera samochód hybrydowy czy elektryczny. Takich osób jest coraz więcej. W ciągu ostatnich lat widzimy niemal rewolucję w dokonywaniu wyborów uwzględniających czynnik środowiskowy, co nas bardzo cieszy.

Dlaczego w dzisiejszych czasach kwestie ekologiczne mają takie duże znaczenie? Co taka edukacja może dać młodym ludziom?

– Obecnie cały świat doświadcza negatywnych skutków globalnego ocieplenia, a jeżeli nie podejmiemy działań ograniczających wpływ człowieka na środowisko, to zmiany klimatyczne będą jeszcze szybsze i gwałtowniejsze. Promujemy proekologiczne postawy wśród młodych ludzi, ponieważ to ich nawyki i przekonania będą w przyszłości decydować o stanie środowiska naturalnego, a co za tym idzie – jakości życia każdego człowieka. Zresztą widzimy już, że orędownikami zmian jest właśnie młode pokolenie, świadomie dokonujące wyborów pomiędzy konsumpcją a wpływem na środowisko.

Poziom wiedzy finansowej Polaków nie jest oceniany zbyt wysoko, a w szkole brakuje przedmiotów z edukacji ekonomicznej. Jak na tym tle wygląda wiedza i edukacja z kwestii środowiskowych?

– Moim zdaniem, z edukacją ekologiczną jest nieco lepiej. Co prawda, również nie ma przedmiotów, które w sposób holistyczny poświęcone byłyby ekologii, ochronie środowiska czy zmianom klimatycznym, jednak te kwestie poruszane są w ramach innych zajęć. Przykładowo, ekologia i ochrona środowiska zostały ujęte w podstawie programowej z biologii, lekcje techniki poświęcone są m.in. umiejętności segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów, a o globalnym ociepleniu, jego przyczynach i skutkach uczniowie mogą dowiedzieć się na lekcjach geografii. Przynajmniej teoretycznie. Bo podstawa programowa to jedno, a podręczniki i odpowiednie pomoce naukowe to drugie. Wiele w tym zakresie zależy od zaangażowania i kreatywności samych nauczycieli.

Źródło: Miesięcznik Finansowy BANK