Naruszenie przepisów uzasadnione walką z koronawirusem nie będzie przestępstwem?

Naruszenie przepisów uzasadnione walką z koronawirusem nie będzie przestępstwem?
Fot. stock.adobe.com/filins
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
12 sierpnia 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Tego samego dnia projekt ustawy został skierowany do I. czytania w Komisji Finansów Publicznych, które odbyło się w dniu 14 sierpnia 2020 r.
Rozwiązanie pozwoli wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania #COVID19 #koronawirus #prawo

Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu ustawy, jej celem jest wprowadzenie rozwiązania, które pozwoli wyłączyć bezprawność, a w konsekwencji przestępność, czynu polegającego na naruszeniu obowiązków służbowych lub innych przepisów przez osobę działającą na rzecz zapobiegania oraz zwalczania choroby zakaźnej COVID-19. W tym względzie projektowana ustawa przewiduje zmianę w ustawie z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: specustawa), do której ma zostać dodany nowy art. 10d w brzmieniu: „Art. 10d. Nie popełnia przestępstwa, kto w celu przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służbowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w interesie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe lub byłoby istotnie utrudnione.”.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Projektowana ustawa przewiduje także przedłużenie obowiązywania przepisu stanowiącego podstawę do polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej (zmiany w dotychczasowym art. 36 specustawy). Zgodnie z obecnymi założeniami, ustawa miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Źródło: Związek Banków Polskich / ZBP