Największe bariery rozwoju polskich firm. Już nie zatory płatnicze

Największe bariery rozwoju polskich firm. Już nie zatory płatnicze
Pixabay.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Obecnie za największą barierę firmy uznają rosnącą konkurencję (na ten aspekt wskazało 30% badanych) i czynniki zewnętrzne (20%).

#Firmy za największą barierę uznają rosnącą konkurencję i czynniki zewnętrzne. #bariery #konkurencja #DeutscheBank

Deutsche Bank po raz drugi przeprowadził kompleksowe badanie polskich przedsiębiorstw.

– Ciekawych wniosków dostarcza część badania poświęcona barierom rozwoju – mówi w rozmowie z MarketNews24 prof. dr hab. Małgorzata Bombol z SGH. – Wskazania przedsiębiorców ułożyły się dokładnie w odwrotnej kolejności niż rok temu.

Zmiany na liście największych barier

Rok temu listę przeszkód otwierały utrudniony dostęp do finansowania (35% wskazań) i zatory płatnicze (26%). W tegorocznej edycji oba te aspekty znalazły się na końcu zestawienia. To potwierdzenie dobrej koniunktury, ale też coraz większej otwartości firm na różnorodne rozwiązania finansowe służące finansowaniu inwestycji czy poprawie płynności.

Badanie objęło łącznie reprezentatywną grupę 500 firm, w tym 72 % małych (do 10 mln euro obrotu rocznego), 20,5% średnich (do 50 mln euro obrotu rocznego) oraz 7,5% dużych (powyżej 50 mln euro obrotu rocznego). Najczęściej reprezentowane były przedsiębiorstwa lokalne (32%) i ogólnopolskie (30%). 14% działa na skalę europejską, co dziesiąta – na skalę globalną.

Mniejsze firmy ostrożniej podchodzą do inwestycji

– Zmieniają się postawy i zachowania decydentów w tych przedsiębiorstwach – zauważa ekspertka z SGH. – Rzecz jasna przedsiębiorstwa funkcjonujące w skali lokalnej przejawiają nadal postawy zachowawczo-ostrożnościowe, choć mocno adaptacyjne do zmieniających się warunków otoczenia, które bardzo często są wymieniane przez przedsiębiorców jako pewne bariery w ich rozwoju. Natomiast większe firmy, które przeżyły przedzieranie się przez konkurencyjność polskiej gospodarki zauważają konieczność dalszego, intensywnego rozwoju. Stąd też w naszej próbie przedsiębiorstw postawy wobec dokonywania inwestycji są bardzo zróżnicowane – dodaje.

Mniejsze firmy inwestują ostrożnie, większe wiedzą, że bez kolejnych inwestycji nie są w stanie inwestować na rynku.