Najpopularniejsze kategorie produktów kupowanych w sieci

Najpopularniejsze kategorie produktów kupowanych w sieci
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Według badania preferencji konsumenckich internautów Barometr E-shopper przeprowadzonego przez DPDgroup, najpopularniejszymi artykułami kupowanymi online w Europie są odzież (48 proc.), książki (43 proc.) i obuwie (40 proc.). Kategorią o największym potencjale wzrostu są artykuły dekoracji wnętrz. Raport Barometr E-shopper pokazuje, że europejscy konsumenci realizują przez internet już 20% zakupów ubrań, a deklarowana średnia kwota ostatniego zakupu na tę kategorię produktów wynosi 65 euro. Pozostałe miejsca zajmują następujące typy produktów: RTV i kosmetyki – po 35 proc., DVD, CD, gry wideo – 28 proc. i zabawki 23 proc.

W Polsce, która zajmuje wysokie miejsce w Europie pod względem deklarowanego udziału zakupów online w ogólnym handlu, internetowa sprzedaż książek, najpopularniejszej kategorii produktów oferowanych online, jest wyższa od średniej europejskiej o 6 punktów procentowych (49 proc.) Z badań wynika również, że 17 proc. konsumentów kupuje w sieci literaturę przynajmniej raz w miesiącu. Na kolejnych pozycjach znajduje się odzież – 48 proc. oraz obuwie i kosmetyki (odpowiednio 47 i 45 proc.).

Najpopularniejszą kategorią wśród młodszych nabywców online, tzw. millennialsów, jest odzież – kupuje ją 59 procent najmłodszych konsumentów. Co jeszcze ciekawsze, w tej samej grupie książki są drugim najchętniej kupowanym towarem. Pamiętajmy jednak, że ten wskaźnik zapewne obejmuje także popularne wśród młodszych e-booki, które nie wymagają fizycznego doręczenia.

Badania wyraźnie pokazują, że każdy kraj europejski ma swoją specyfikę, związaną m.in. z dojrzałością rynku e-commerce, poziomem dochodu PKB per capita, stopniem zaufania do dostawców oraz ograniczeniami tradycyjnej sprzedaży detalicznej. W Polsce bardzo popularna na tle Europy jest kategoria części samochodowych, w Wielkiej Brytanii żywność, a w Austrii artykuły sportowe.

Raport Barometr E-shopper opracowany przez DPDgroup został przygotowany przez firmę Kantar TNS, która zebrała opinie od 23 450 respondentów online w 21 krajach Europy.

Marcin Złoch