Najnowsze dane o handlu zagranicznym: deficyt w obrotach towarowych handlu po lipcu wyniósł 12 mld euro

Najnowsze dane o handlu zagranicznym: deficyt w obrotach towarowych handlu po lipcu wyniósł 12 mld euro
Fot. stock.adobe.com/nespix
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Eksport wzrósł o 19,3% r/r do 193,7 mld euro w styczniu-lipcu 2022 r., zaś import wzrósł w tym okresie o 29,4% r/r i wyniósł 205,7 mld euro, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ujemne saldo wyniosło 12 mld euro, podczas gdy w styczniu - lipcu 2021 r. było dodatnie i wyniosło 3,4 mld euro.

„Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 212,5 mld USD, a import 225,8 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 8,6%, a w imporcie o 17,9%). Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,3 mld USD, w analogicznym okresie 2021 r. było dodatnie i wyniosło 4,1 mld USD” – czytamy w komunikacie.

Od 1 maja 2004 roku oprócz danych z dokumentów celnych SAD, statystyka handlu zagranicznego korzysta, w ramach obrotów z krajami członkowskimi Unii Europejskiej, z deklaracji INTRASTAT.

Czytaj także: Import nadal przewyższa eksport >>>

Eksport do Niemiec wzrósł do 53,6 mld euro

Polski eksport do Niemiec wzrósł o 14,6% r/r i wyniósł 53,6 mld euro w styczniu-lipcu 2022 r., zaś import w tym czasie wzrósł o 23,5% r/r do 42,5 mld euro, podał także GUS.

Udział Niemiec w eksporcie zmniejszył się w porównaniu z analogicznym okresem ub. r. o 1,1 pkt proc. i wyniósł 27,7%, a w imporcie spadł o 1 pkt proc. i stanowił 20,6%. Dodatnie saldo wyniosło 51,3 mld zł (12,2 mld USD, 11,1 mld euro) wobec 56,1 mld zł (14,9 mld USD, 12,4 mld euro) w analogicznym okresie 2021 roku, podano także.

„Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 65,4% eksportu (w analogicznym okresie 2021 r. 64,9%), a importu ogółem – 63,8% (wobec 64,6% w styczniu -lipcu 2021 r.)” – czytamy dalej.

W styczniu – lipcu br. wśród głównych partnerów handlowych Polski nie odnotowano spadku w eksporcie ani w imporcie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku, podał także Urząd.

Najszybciej rósł eksport towarów i transakcji niesklasyfikowanych

Najszybszy wzrost eksportu w styczniu-lipcu 2022 r. dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 172,4%), podał GUS.

„W eksporcie największy wzrost dotyczył towarów i transakcji niesklasyfikowanych w SITC (o 172,4%), paliw mineralnych, smarów i materiałów pochodnych (o 163,0%), olejów, tłuszczy, wosków zwierzęcych i roślinnych (o 86,6%), chemii i produktów pokrewnych (o 31,4%), żywności i zwierząt żywych (o 29,7%), towarów przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 26,4%), surowców niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 18,1%), różnych wyrobów przemysłowych (o 14%), maszyn i urządzeń transportowych (o 10,7%) oraz napojów i tytoniu (o 4,1%)” – czytamy w komunikacie.

W imporcie wzrost zanotowano w towarach i transakcjach niesklasyfikowanych w SITC (o 303,7%), w paliwach mineralnych, smarach i materiałach pochodnych (o 115,0%), w olejach, tłuszczach, woskach zwierzęcych i roślinnych (o 103,8%), w surowcach niejadalnych z wyjątkiem paliw (o 40,5%), w towarach przemysłowych sklasyfikowanych głównie według surowca (o 31,5%), w chemikaliach i produktach pokrewnych (o 27%), w różnych wyrobach przemysłowych (o 25%), w żywności i zwierzętach żywych (o 24,4%), w napojach i tytoniu (o 17,6%) oraz w maszynach i urządzeniach transportowych (o 11,5%), podał też Urząd.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny / GUS, ISBnews