Nagrody w Konkursie „Etyka w Finansach” wręczone!

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

130228.etyka.w.finansach.01.250x16728 lutego w Klubie Bankowca w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród w Konkursie Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich Etyka w Finansach - Nagroda Robina Cosgrove. Zgromadzeni goście, a wśród nich Wiceprezesi Związku Banków Polskich Jerzy Bańka oraz Mieczysław Groszek, szacowne grono jurorów oraz przedstawiciele Komisji Etyki Bankowej, mieli możliwość osobiście pogratulować laureatom Konkursu.

Galę rozdania nagród uświetnili osobistym udziałem przedstawiciele Banków-sponsorów nagród w Konkursie:

 • Joanna Tomicka-Zawora – Wiceprezes Zarządu Banku Credit Agricole S.A.
 • Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • Jan Czesak – Przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego
 • Piotr Lemberg – Dyrektor w  BOŚ Bank S.A.
 • Wojciech Miedziński – Dyrektor w Banku Pocztowym S.A.
 • Teresa Kudlicka – Prezes BS w Płońsku, zasiadająca jednocześnie w jury Konkursu.

130228.etyka.w.finansach.07.654x436

Prace oceniało jury w składzie:

 • Prof. P.H. Dembinski – członek jury międzynarodowej edycji Konkursu oraz edycji iberoamerykańskiej, Dyrektor Obserwatorium Finansowego w Szwajcarii (Przewodniczący Jury).
 • Władysław Gołębiewski – Przewodniczący Komisji Etyki Bankowej ( co – chair Jury).
 • Prof. Róża Milic-Czerniak – członek Komisji Etyki Bankowej, inicjatorka polskiej edycji Konkursu, juror międzynarodowej edycji Konkursu.
 • Prof. Wojciech  Gasparski – Dyrektor Centrum Etyki Biznesu Akademii L. Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
 • Prof. Michał Romanowski – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, ekspert Ministra Sprawiedliwości, Rady Gospodarczej przy Premierze RP i Komisji Nadzoru Finansowego
 • Prof. Jerzy Pruski – Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Andrzej S. Nartowski – Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów
 • Teresa Kudlicka – Prezes Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku, członek Rady Związku Banków Polskich
 • Izabela Mościcka – Bank Credit Agricole – Dyrektor Departamentu Public Relations
 • Włodzimierz Grudziński – Pełnomocnik Zarządu ZBP
 • Jakub Kuriata – laureat nagrody w międzynarodowej edycji Konkursu w 2011 roku

W I polskiej edycji Konkursu Jury postanowiło przyznać 4 nagrody, w tym 2 równorzędne nagrody II oraz dwie równorzędne nagrody III. Jak podkreślają członkowie jury taki podział nagród wynika z troski o wysoki poziom Konkursu oraz rzetelności zawodowej członków kapituły. Wszystkie nagrodzone prace zostały wysoko ocenione, jednak brak było pracy szczególnie się wybijającej.

130228.etyka.w.finansach.01.654x430

Wszystkie nagrodzone prace zostaną przetłumaczone i przekazane na międzynarodową edycję Konkursu.

130228.etyka.w.finansach.02.654x430

Laureatami I polskiej edycji Konkursu zostali:

II nagroda:

III nagroda:

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy.

Z nagrodzonymi pracami będzie się można zapoznać na stronie aleBank.pl (powyżej) oraz na łamach Miesięcznika Finansowego BANK oraz Nowoczesny Bank Spółdzielczy.

130228.etyka.w.finansach.04.654x430