Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla prof. Jacka Męciny

Nagroda Głównego Inspektora Pracy dla prof. Jacka Męciny
Prof. Jacek Męcina Fot. Materiały prasowe Konfederacji Lewiatan
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
18 listopada 2021 r. na Zamku Królewskim w Warszawie zostały wręczone nagrody przyznawane przez Głównego Inspektora Pracy. Wśród laureatów znalazł się prof. Jacek Męcina, który otrzymał nagrodę im. Haliny Krahelskiej, poinformowała Konfederacja Lewiatan.

Nagroda przyznawana jest za osiągnięcia w zakresie ochrony pracy i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

Wyróżniane są osoby, które mają osiągnięcia w dziedzinie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, prewencji zagrożeń zawodowych, wynalazczości, projektowania bezpiecznych technik i technologii, a także popularyzacji ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i prawa pracy.

Prof. Jacek Męcina jest doradcą zarządu Konfederacji Lewiatan, ekspertem z zakresu prawa pracy, warunków pracy i stosunków pracy oraz polityki zatrudnienia, rynku pracy i dialogu społecznego.

Łączy aktywność naukową z działalnością ekspercką  i szerzej z działalnością publiczną w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym.

Ważnym obszarem działalności prof. Męciny jest Rada Ochrony Pracy, której jest członkiem  od 2009 roku.

Aktywne uczestnictwo w kształtowaniu stosunków pracy i inicjowanie dialogu społecznego oznacza zasadniczy wpływ na poprawę jakości pracy i warunków pracy oraz popularyzację przepisów prawa pracy.

Źródło: Konfederacja Lewiatan