Nadzór bankowy: Nowelizacja Rekomendacji C Komisji Nadzoru Finansowego

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2016.06.foto.030.a.400xKomisja Nadzoru Finansowego dokonała w ostatnim czasie uaktualnienia treści Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji. Efektem tych prac było przyjęcie przez KNF 24 maja 2016 r. nowej treści rekomendacji, która ma być stosowana w bankach najpóźniej od początku 2017 r. Jak to zwykle bywa, nakłada ona na banki nowe obowiązki, które mają przyczynić się do poprawy jakości zarządzania ryzykiem.

Mariusz Zygierewicz

Mariusz Zygierewicz, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, uczestniczy w corocznych pracach redagujących kształt kolejnych edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych, bierze udział w pracach nad zmianami regulacji dla sektora bankowego, w tym ustawy Prawo bankowe, ustawy o bankach spółdzielczych i bankach zrzeszających, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Uczestniczy w pracach Europejskiej Federacji Bankowej w zakresie norm ostrożnościowych oraz rozwiązań podatkowych.

 

Ryzyko koncentracji odnosi się generalnie do obszaru zarządzania ryzykiem kredytowym. To podejście pokazuje po części, że kluczowe zapisy tej rekomendacji mogły być równie dobrze umieszczone w innych, tak jak np. kwestia koncentracji źródeł finansowania została przedstawiona w Rekomendacji P dotyczącej zarządzania płynnością. W efekcie zastosowanego podejścia mamy cały alfabet rekomendacji KNF, który jest dziś zbyt obszerny i powoduje problemy wzajemnego stosowania zapisów poszczególnych rekomendacji.

Czy aby nie za dużo? Samemu ryzyku kredytowemu jest poświęconych 7 rekomendacji KNF. Z tego punktu widzenia negatywnie należy ocenić samą ideę tworzenia kolejnego dokumentu

Na pozytywną ocenę zasługuje natomiast wyraźne zastosowanie w tej rekomendacji zasady proporcjonalności. W rzeczywistości podmioty nadzorowane zwykle dążą do szerszego jej zastosowania, niż czyni to nadzór bankowy. W tej rekomendacji też można byłoby to zrobić, gdyż niektóre wymogi nadal wydają się nadmierne dla mniejszych instytucji finansowych. Niemniej jednak enumeratywne wymienienie rekomendacji, które nie muszą być stosowane w mniejszych bankach, ma dla nich swoją wartość.

Na uwagę zasługuje też wyraźne podkreślenie w preambule, że oczekiwaniem nadzoru jest, aby postanowienia dotyczące przyjmowanej polityki koncentracji w banku spółdzielczym były opracowane przy wsparciu banków zrzeszających lub jednostek systemu ochrony, z uwzględnieniem indywidualnej specyfiki i profilu ryzyka każdego zrzeszonego banku oraz zasady proporcjonalności. O zakresie i stopniu zaawansowania przyjmowanych procedur powinna decydować skala działalności. To oczekiwanie może stanowić prawdziwie duże wyzwanie dla powstających systemów IPS oraz dla tych banków, które dotychczas do IPS nie przystąpiły. Opracowanie wspólnie z bankiem spółdzielczym zindywidualizowanego podejścia przy dużej ilości podmiotów działających w każdym zrzeszeniu, do tego w krótkim okresie, może stanowić problem, jeśli rzeczywiście ma to być podejście zindywidualizowane.

Jest co kontrolować Ryzyko koncentracji jest oczywiście analizowane w bankach, gdyż może rodzić dodatkowe wyzwania w ich działalności. Chodzi choćby o spełnienie kryteriów dotychczasowej Rekomendacji C, dotyczących ustanowienia limitów koncentracji kredytowej czy określenia wielkości kapitału wewnętrznego na pokrycie ryzyka kredytowego zwiększonego z tego tytułu. Jednak rekomendacja w nowym kształcie nakł...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI