Na życie ubezpieczysz się zdalnie

Na życie ubezpieczysz się zdalnie
Fot.Stock.Adobe.com/nirutft
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Generali, jako pierwsze towarzystwo ubezpieczeniowe w Polsce, wprowadziło możliwość zdalnego zawarcia umowy ubezpieczenia na życie, bez podpisu klienta. Teraz formalności związane z zawarciem polisy Generali, z myślą o życiu PLUS będzie można załatwić jeszcze prościej i szybciej ‒ bez wydruków, bez przesyłania dokumentacji papierowej pomiędzy agentem a Generali. Cały proces odbywa się online.

#RajmundRusiecki: Proces zawarcia jest zautomatyzowany, nie trzeba nic skanować. Klient akceptuje jednym kliknięciem ofertę, płaci składkę przez płatności online lub przelewem i umowa jest zawarta #UbezpieczeniaOnline #Koronawirus #PolisyOnline @GENERALI

Zdalne zawarcie ubezpieczenia Generali z myślą o życiu PLUS jest dostępne zarówno w sieci agentów wyłącznych Generali, u współpracujących multiagentów oraz w Placówkach Partnerskich Generali.

Wszystkie dokumenty związane z zawarciem umowy ubezpieczenia Generali z myślą o życiu PLUS i ważne informacje przesyłane są klientowi drogą elektroniczną, a ewentualne przypomnienia o płatności składki SMS-em.

Pierwszą składkę można opłacić za pomocą płatności online, dzięki czemu polisa może być aktywna nawet kolejnego dnia. To bardzo istotne, szczególnie dla klientów, którym zależy na szybkim rozpoczęciu ochrony, np. ze względu na cesję umowy dla banku. Zgłoszenia szkody również można dokonać online. Dzięki Kontu Klienta, ubezpieczony ma na bieżąco dostęp do listy swoich polis.

‒ Aktualnie, gdy w związku z epidemią koronawirusa, zachęcamy do pozostania w domach, wprowadzenie zdalnego zawarcia polisy na życie, bez składania podpisu, stało się niezbędne. Chcieliśmy, aby nasi Agenci i nasi Partnerzy mogli w bezpieczny sposób obsługiwać swoich Klientów i im doradzać – mówi Rajmund Rusiecki, członek zarządu Generali Życie SA.

Ubezpieczenie szyte na miarę

Generali, z myślą o życiu PLUS to pakiety dopasowane do potrzeb poszczególnych grup, które można rozszerzyć o dodatkowe opcje. Single mają możliwość zawarcia ubezpieczenia z wysoką ochroną dla siebie, rodziny ‒ ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem.

Bądź na bieżąco – zapisz się na nasz newsletter>> (otwiera się na nowej zakładce)”>>>>

Seniorzy natomiast mogą otrzymać bezterminową ochronę. Klienci mają możliwość podwyższania sum ubezpieczenia w wybranych umowach, zależnie od potrzeb.

Osiem rodzajów ofert

Generali, z myślą o życiu PLUS to elastyczne ubezpieczenie, dostępne w ośmiu wariantach. Klienci ceniący jeszcze bardziej indywidualne podejście mogą wspólnie z agentem skonstruować zakres ubezpieczenia, wybierając z 29 dostępnych umów dodatkowych.

‒ Obecnie ok. 40% naszych klientów, którzy dotychczas zdecydowali się na to ubezpieczenie, wybrało umowy dodatkowe, wykraczające poza gotowe pakiety. Agent może uzgodnić ten zakres przez telefon lub email, dopasować go do potrzeb Klienta i wysłać ofertę zdalnie.

Proces zawarcia jest zautomatyzowany, nie trzeba nic skanować. Klient akceptuje jednym kliknięciem ofertę, płaci składkę przez płatności online lub przelewem i umowa jest zawarta. W obecnej sytuacji rola agenta jako doradcy klienta jest bezcenna. Chronimy przecież to, co najważniejsze: życie i zdrowie ‒ mówi Rajmund Rusiecki.

Świadczenie nawet za jeden dzień

Świadczenie w związku z pobytem ubezpieczonego w szpitalu jest wypłacane nawet w przypadku jednodniowej hospitalizacji, niezależnie, czy związana była z chorobą, czy nieszczęśliwym wypadkiem.

Czytaj także: Koranowirus: jakie ubezpieczenie zapewni ochronę w przypadku epidemii

W ubezpieczeniu tym nie ma karencji w przypadku śmierci ubezpieczonego, z wyjątkiem jedynie trzech wyłączeń: gdy śmierć była wynikiem samobójstwa, popełnionego w ciągu dwóch lat od zawarcia umowy, gdy ubezpieczony w momencie wykupienia polisy podał nieprawdziwe dane na temat swojego stanu zdrowia i gdy śmierć była efektem wojny, działań wojennych, stanu wojennego lub dobrowolnego i aktywnego udziału w aktach przemocy, terroryzmu, zamieszkach lub rozruchach.

Elastyczne terminy

Umowę ubezpieczeniową można zawrzeć w dowolnym terminie. Po spełnieniu warunków świadczenia ochrony i opłaceniu składki polisa zacznie działać już następnego dnia. W przypadku aktywnej już polisy, kiedy ubezpieczony nie opłaci składki, Generali stosuje automatyczną prolongatę, która wynosi 24 dni. Oznacza to, że pomimo braku wpłaty ubezpieczenie nadal obowiązuje przez blisko cztery tygodnie.

Chronione jest każde dziecko

W przypadku rozszerzenia zakresu o pakiet umów związanych z ochroną dziecka składka pozostaje taka sama, niezależnie od liczby dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców. Oznacza to, że wszystkie dzieci, niepełnoletnie lub uczące się do 26. roku życia, podlegają ochronie ubezpieczeniowej w tym samym zakresie, w ramach jednej składki.

Produkt na medal

Ubezpieczenie Generali, z myślą o życiu PLUS w tym miesiącu zostało nagrodzone przez magazyn Home&Market Orderem Finansowym. Raz w roku redakcja wyróżnia produkty i usługi z rynku finansowego i okołofinansowego, które są wsparciem dla biznesu oraz konsumentów.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o wpływie koronawirusa na gospodarkę>> (otwiera się na nowej zakładce)”> >>>

Obecnie Agenci mogą zdalnie zawrzeć umowy ubezpieczenia Generali z Klientami dla wszystkich produktów: polis komunikacyjnych (OC i AC), mieszkaniowych, podróżnych, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz  dla małych i średnich firm.

Źródło: Generali Polska