Na marginesie FTBS ‒ odpowiedzi na miarę wyzwań potrzebne od zaraz

Na marginesie FTBS ‒ odpowiedzi na miarę wyzwań potrzebne od zaraz
FTBS, 2020
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Otwierając czwarte z webinariów w ramach tegorocznej edycji Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej wiceprezes Związku Banków Polskich Włodzimierz Kiciński wskazał, że warunki działania sektora, szczególnie mocno uderzają w banki spółdzielcze.

#WłodzimierzKiciński: Zmiany związane z #COVID19 istotnie zmodyfikują sytuację banków. To poważne zagrożenie wystąpienia strat w 2020 r. Stanowiłoby to przeszkodę dla wychodzenia z kryzysu w społecznościach lokalnych #ForumTechnologiiBS #ZBP #BankiSpółdzielcze #Kryzys

W szczególności wyzwanie stanowi niedawna, trzecia z kolei, obniżka stóp procentowych, w efekcie czego podstawowe stopy NBP zredukowano o 140 punktów bazowych.

W sytuacji, gdy nadwyżka depozytów, których łączna suma to 135 mld zł, wynosi 57 mld zł w stosunku do aktywów sektora niefinansowego i samorządów (dane na koniec 2019 r.), to wyzwanie nie lada.

Finansowanie MŚP

Dodajmy do tego utrzymującą się nadwyżkę depozytów nad kredytami ogółem i wciąż wyższe niż w komercji koszty w relacji do dochodów, a okaże się, że stoimy przed bezprecedensowym w dotychczasowej historii bankowości spółdzielczej zadaniem.

Czytaj także: Na kłopoty standaryzacja, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Na ile realne będą możliwości dalszego finansowania MŚP i gospodarstw domowych tak, aby odmrażana stopniowo gospodarka odzyskała wigor i w perspektywie kolejnego roku wkroczyła na ścieżkę wzrostu, po recesji, która według najbardziej realistycznych prognoz przekroczy 4,6 proc. PKB?

Efekt skali

Skoro o kosztach mowa, to jak stwierdził Włodzimierz Kiciński ‒ realizacja wspólnych projektów, w tym poprzez Centra Usług Wspólnych lub zintegrowane rozwiązania wdrażane z poziomu banków zrzeszających, pozwolą jak dowiodły tego trzy poprzednie webinaria, osiągnąć efekt skali, niezbędny dla utrzymania konkurencyjnej pozycji i udziału w rynku usług finansowych.

Czytaj także: Na technologii nie można oszczędzać, Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej

Ponieważ Włodzimierz Kiciński zachęcił do lektury swojego opracowania dedykowanego powyższym kwestiom, które opublikujemy w najbliższym numerze Miesięcznika Finansowego Bank, posłużę się na koniec tej wypowiedzi cytatem z artykułu wiceprezesa ZBP:

„Dramatyczne zmiany związane z pandemią wirusa COVID-19 istotnie zmodyfikują sytuację wszystkich banków. Niesie to ze sobą bardzo poważne zagrożenie wystąpienia strat w niektórych bankach w 2020 r. Stanowiłoby to przeszkodę dla wychodzenia z kryzysu gospodarczego w wielu społecznościach lokalnych.

Niech to ostatnie zdanie wystarczy za puentę!

Źródło: aleBank.pl