MŚ: nowy wiceminister środowiska Edward Siarka przejął obowiązki od Michała Wosia w zakresie leśnictwa i łowiectwa

MŚ: nowy wiceminister środowiska Edward Siarka przejął obowiązki od Michała Wosia w zakresie leśnictwa i łowiectwa
Od lewej: Paweł Lisiak, Michał Woś, Edward Siarka, Andrzej Konieczny. Źródło: Twitter
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Poseł Solidarnej Polski Edward Siarka został powołany na urząd Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa ‒ informuje Ministerstwo Środowiska.

#EdwardSiarka to Poseł na Sejm RP od 5 kadencji, wcześniej #Samorządowiec, od ponad 20 lat działa w Małopolsce, podejmując aktywne działania na polu #Łowiectwo i #Leśnictwo #MichałWoś @MinSrodowiska

W sobotę 3 października 2020 r. Minister Środowiska Michał Woś w obecności Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych Andrzeja Koniecznego i Łowczego Krajowego Pawła Lisiaka wręczył Edwardowi Siarce akt powołania podpisany przez Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego.

Nowy wiceminister będzie odpowiedzialny za leśnictwo i łowiectwo, także w połączonym resorcie środowiska i klimatu, a docelowo w Ministerstwie Rolnictwa i Leśnictwa.

Będzie kontynuował politykę ministra Michała Wosia szczególnej ochrony naszego dziedzictwa narodowego, jakim są polskie lasy.

Michał Woś, Edward  Siarka
Źródło: Twitter

Czytaj także: Rekonstrukcja rządu: premier Morawiecki przedstawił nazwiska nowych ministrów

Minister Michał Woś ‒ podsumowanie pracy w Ministerstwie Środowiska

W czasie powołania Minister Woś podsumował swoją pracę na urzędzie ministra środowiska. W tym czasie przygotowane zostały do realizacji m.in. projekty kilku nowych ustaw znacznie zaostrzających ochronę środowiska, w tym nową ustawę o parkach narodowych, o gatunkach obcych czy rozwiązania wspierające walkę o czyste i zdrowe lasy.

Nowe przepisy zaostrzające kary za zaśmiecanie lasu ‒ wprowadzenie zasady, że sprawca musi sprzątać las, nie tylko po sobie, ale też po innych, czy zakup dronów i tysięcy fotopułapek do monitorowania terenów leśnych – były bardzo dobrze przyjęte przez wszystkie środowiska ekologiczne.

Powołanie Młodzieżowej Rady Ekologicznej, Zielone Forum Młodych, czy wakacyjny tour EKOdrużyny MŚ, a także powołanie rad naukowych w 17 parkach narodowych to działania zwiększające świadomość ekologiczną w społeczeństwie.

Zostały podjęte działania związane z przeciwdziałaniem suszy i walką z zagrożeniem pożarowym (m.in. surowe kary za wypalanie traw), co ma szczególne znaczenie dla chronienia gatunków zagrożonych.

W zakresie geologii zainicjowany został program odwiertów geotermalnych na kwotę 300 mln zł, przyspieszone zostały postepowania koncesyjne, a także zwiększono procedury bezpieczeństwa przeciwdziałające osuwiskom.

Szczególne znaczenie miało usprawnienie działania PGL Lasy Państwowe w czasie epidemii COVID19 poprzez działania legislacyjne i organizacyjne.

Edward Siarka ‒ Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa

Edward Siarka to Poseł na Sejm RP od 5 kadencji, wcześniej samorządowiec, od ponad 20 lat działa w Małopolsce, podejmując aktywne działania na polu leśnictwa i łowiectwa.

Członek władz wojewódzkich Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego PiS jako przedstawiciel Solidarnej Polski.

Jego powołanie na stanowisko wiceministra środowiska Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa gwarantuje racjonalną ochronę polskiej przyrody i gospodarowanie jej zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Źródło: PAP BIZNES