Moody’s: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywny dla profilu kredytowego Polski

Moody’s: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego negatywny dla profilu kredytowego Polski
Fot. stock.adobe.com/Alexey Novikov
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 7 października pogarsza relacje Polski z UE, a to może skutkować kolejnymi opóźnieniami w wypłacie środków z Funduszu Odbudowy i niższym wzrostem PKB w 2022 r., co jest negatywne dla profilu kredytowego Polski – oceniła w raporcie z 8 października agencja ratingowa Moody’s.

„Wyrok Trybunału Konstytucyjnego pogarsza relacje z UE, jest to negatywne dla profilu kredytowego (credit negative)” – napisano.

7 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niektóre przepisy Unii Europejskiej są niezgodne z krajową konstytucją.

” Choć nie sądzimy, że przyszłe członkostwo Polski w UE jest zagrożone, to orzeczenie Trybunału prawdopodobnie pogorszy napięte już relacje z Unią i odsunie jeszcze dalej w czasie wypłatę środków z Funduszu Odbudowy. Wyrok TK może także uruchomić mechanizm, który pozwala UE wstrzymać wypłaty środków przez UE z regularnego budżetu z uwagi na postrzegane łamanie praworządności. Spór jest negatywny dla profilu kredytowego Polski” – napisali analitycy Moody’s.

Niższy wzrost PKB

Według agencji ratingowej w konsekwencji wydania przez TK ostatniego wyroku Komisja Europejska opóźni zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy (KPO), a wypłata środków dla Polski z Funduszu Odbudowy przesunie „głęboko” na 2022 r.

„Choć skutki takich działań dla wzrostu realnego PKB w 2021 r. będą pomijalne, coraz dalsze opóźnienia (w wypłacie środków – PAP) będą negatywne dla profilu kredytowego i będą ciążyć na wzroście PKB w 2022 r.” – napisano w raporcie.

Moody’s szacuje, że napływ środków UE podbiłby dynamikę PKB Polski w latach 2022-25 po 0,3-0,5 pkt. proc. rocznie

Agencja Moody’s nie sądzi, by kolejne pogorszenie relacji z UE prowadziło do podwyższonego ryzyka wyjścia Polski ze Wspólnoty

„Oprócz gospodarczych korzyści z członkostwa w UE, opinia publiczna w Polsce pozytywnie ocenia Unię” – napisano.

„Do tej pory odbicie wzrostu w Polsce było mocne, ale przedłużające się opóźnienia w wypłacie środków z Funduszu Odbudowy mogłyby obniżyć dynamikę wzrostu PKB w 2022 r. do ok. 4 proc., poniżej naszej obecnej prognozy 4,5 proc.” – napisano.

W ramach Funduszu Odbudowy Polska ma otrzymać 23,9 mld euro bezzwrotnych grantów i 12,1 mld euro pożyczek. Do tej pory KE nie zatwierdziła krajowego KPO. Gdy to się stanie, Polska otrzymałaby w ramach prefinansowania 13 proc. wnioskowanych środków.

Zaniepokojenie Komisji Europejskiej

7 października TK uznał po rozpoznaniu wniosku prezesa Rady Ministrów, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją.

Za niezgodny z konstytucją TK uznał także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie powołania sędziów.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen wyraziła w piątek głębokie zaniepokojenie orzeczeniem polskiego TK i poleciła służbom Komisji Europejskiej dogłębną i szybką analizę, na której podstawie KE zdecyduje o kolejnych krokach.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Najbliższy przegląd ratingu Polski przez Moody’s zaplanowano na 29 października.

Źródło: PAP BIZNES