Moody’s spodziewa się pierwszej od 29 lat recesji w Polsce, ale perspektywa dla systemu bankowego pozostaje stabilna

Moody’s spodziewa się pierwszej od 29 lat recesji w Polsce, ale perspektywa dla systemu bankowego pozostaje stabilna
Fot. stock.adobe.com/Pefkos
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Agencja Moody's utrzymała stabilną perspektywę dla polskiego systemu bankowego - poinformowała agencja w komunikacie prasowym.
#Moodys spodziewa się w Polsce pierwszej od 29 lat recesji, co wpłynie na rentowność banków #banki

Moody’s spodziewa się w Polsce pierwszej od 29 lat recesji, co wpłynie na rentowność banków. Ocenia jednak, że pogorszenie jakości kredytów będzie prawdopodobnie umiarkowane. Przewiduje, że polskie banki utrzymają dobre bufory płynności.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł do 1,77 mld zł w okresie styczeń – luty 2020 r. >>>

„Pogorszenie jakości aktywów będzie umiarkowane ze względu na niski poziom zadłużenia sektora prywatnego i umiarkowany wzrost kredytów w ostatnich latach, który zasadniczo był zgodny z nominalnym wzrostem gospodarczym” – napisano w raporcie.

Polskie banki utrzymają silne bufory kapitałowe

Agencja ocenia, że polskie banki utrzymają silne bufory kapitałowe, które będą wspierane przez pełne zatrzymanie zysków z powodu zawieszenia możliwości wypłaty dywidendy. Moody’s przypomina, że polskie władze zawiesiły wysoki, 3 proc., bufor ryzyka systemowego, zapewniając bankom dodatkowy kapitał na wymogi regulacyjne.

Rentowność polskich banków spadnie

Analitycy oczekują, że rentowność polskich banków spadnie, będzie ona ograniczana przez rosnące rezerwy na straty kredytowe i znaczne obniżki stóp procentowych.

„Polskie banki są w dużej mierze finansowane ze stabilnych depozytów krajowych, w mniejszym stopniu polegają na bardziej wrażliwym finansowaniu rynkowym. Sektor posiada również znaczne ilości płynnych aktywów i może uzyskać dostęp do finansowania repo” – napisała agencja.

Poniżej oceny indywidulane (Baseline Credit Assessment) agencji Moody’s dla polskich banków.

PKO BPbaa2
Pekaobaa1
Santander BPbaa2
mBankbaa3
ING BSKbaa2
Millenniumbaa3
Credit Agricole BPba1
GNBca
BNP Paribas BPba1

Małe szanse na podwyżkę ratingu

Agencja Moody’s prognozuje, że gospodarka Polski w 2020 r. wejdzie w 2-proc. recesję, a w 2021 r. liczy na odbicie PKB o 3,4 proc. – wynika z raportu agencji z 15 kwietnia. Moody’s prognozuje deficyt sektora gg Polski w 2020 r. na 6,8 proc. PKB, a na 2021 r. deficyt 2,9 proc.

W obliczu skutków koronawirusa agencja uważa, że podwyżka ratingu jest mało prawdopodobna.

„Choć jest to mało prawdopodobne w obliczu gospodarczych i fiskalnych implikacji pojawienia się koronawirusa, rating Polski mógłby znaleźć się pod presją na podwyżkę, jeżeli pokryzysowa konsolidacja fiskalna skutkowałaby znaczącym spadkiem strukturalnego deficytu budżetowego lub jeżeli odwrócone zostałyby działania, które osłabiły ramy instytucjonalne kraju. Reformy strukturalne, wspierające wzrost potencjalny w średnim terminie również byłyby pozytywne dla oceny kredytowej” – napisano w raporcie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

„Negatywną presję na rating „A2″ wywierałoby natomiast znaczące pogorszenie się pozycji fiskalnej i/lub perspektywa niższego, bardziej zmiennego wzrostu, na przykład w konsekwencji szoku dla klimatu inwestycyjnego. Brak postępu w reforma strukturalnych, które odstraszałyby FDI i osłabiały wzrost w kontekście niesprzyjających warunków demograficznych i niższej dostępności środków UE również byłoby negatywne dla oceny kredytowej” – dodano.

13 marca Moody’s nie dokonała aktualizacji oceny kredytowej Polski. Oznacza to, że według Moody’s długoterminowy rating Polski w walucie obcej nadal znajduje się na poziomie „A2”, a jego perspektywa jest stabilna. 

Źródło: PAP BIZNES