Monitor spółdzielczy: styczeń 2015

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2015.01.foto.004.a.400xKONTROWERSYJNE REGULACJE

KZBS w piśmie do Ministra Finansów, Mateusza Szczurka wyraził zaniepokojenie lawinowo narastającymi kosztami utrzymania systemu gwarantowania depozytów, przedstawiając odrębności prawne sektora banków spółdzielczych i zbieg nadmiernych obciążeń finansowych, które będą się w nim kumulowały już od 2015 r. KZBS skierował również pismo do premier Ewy Kopacz, wskazując na dysproporcje pomiędzy wysokimi kosztami, których źródłem są dyrektywy unijne i decyzje krajowych władz regulacyjnych, a ograniczonymi systemowo dochodami w bankowości spółdzielczej. Związek zwrócił się z prośbą do pani premier o bezpośrednie spotkanie.

PROGNOZY, NIE WRÓŻBY

Polscy bankowcy są większymi optymistami niż ich koledzy z całego regionu Europy Środkowo- -Wschodniej. Aż 57 proc. spośród nich jest zdania, że w 2015 r. zyski banków wzrosną – wynika z badania sporządzonego przez firmę KPMG. Większość przedstawicieli polskich banków (86 proc.) planuje wzrost wydatków na rozwój produktów, 64 proc. zwiększy nakłady na rozwiązania typu customer experience (relacje z klientem), 50 proc. dołoży więcej grosza do analiz rynkowych (Business Intelligence). Blisko trzy czwarte (71 proc.) bankowców z Polski zamierza oszczędzać na sieci dystrybucji, mniej niż jedna trzecia (29 proc.) zmniejszy wydatki na doradztwo. Jako czynnik mający największy wpływ na sektor bankowy w najbliższych 5 latach respondenci zgodnie wskazują dyrektywy kapitałowe (100 proc.), a ryzyko regulacyjne obok kredytowego oceniane jest jako najistotniejsze w działalności bankowej.

UZDRAWIANIE PORTFELI

Z analizy UKNF wynika, że oprocentowanie depozytów banków spółdzielczych w bankach zrzeszających zmniejsza się szybciej niż oprocentowanie lokat sektora niefinansowego. Skutkiem jest zmniejszający się wynik odsetkowy w BS-ach i jego wzrost w bankach zrzeszających. W III kwartałach 2014 r. banki spółdzielcze wycofały 3,6 mld zł depozytów z banków zrzeszających (12,8 proc. stanu z końca marca 2014 r.). Środki te zostały zainwestowane w instrumenty dłużne (0,3 mld zł) oraz w należności od sektora niefinansowego. Wszystkie banki spółdzielcze posiadały łączny współczynnik wypłacalności – liczony według zasad ITS – większy niż 8 proc., przy czym minimalny wyniósł 8,2 proc., a maksymalny 60,1 proc. Minimum kapitału założycielskiego w kwocie równowartości 1 mln euro nie spełniało 6 banków.

UKNF policzył, że w III kwartałach 2014 r. w całym sektorze bankowym stan kredytów zagrożonych zwiększył się o 1,3 mld zł, tj. o 1,8 proc., ale ich udział w portfelu obniżył się nieznacznie z powodu sprzedaży części portfela „złych” kredytów lub przeniesienia ich do ewidencji pozabilansowej (w ciągu roku o 2,5 mld zł). W sektorze BS-ów nastąpił wzrost kredytów zagrożonych o 0,6 mld zł, tj. o 18,3 proc. oraz ich udziału w kredytach ogółem (z 5,9 proc. do 6,4 proc.). Wynik finansowy netto zrzeszeń zwiększył się o 11,3 proc. w stosunku do III kw. 2013 r., niemniej kształtuje się na poziomie 79,7 proc. wyniku z III kw. 2012 r. Wynik odsetkowy zwiększył się o 193,3 mln zł (o 8,2 proc.), co przy wzroście wyniku pozaodsetkowego o 3,2 proc. dało przyrost wyniku działalności bankowej o 6,9 proc. Jednocześnie przyrost kosztów operacyjnych (o 2,6 proc.) był dużo niższy i mimo znacznego zwiększenia salda rezerw nastąpił relatywnie wysoki wzrost wyniku finansowego brutto i netto.

MILIARDY DLA SPADKOBIERCÓW

Parlament proceduje nad ustawą, która ma rozwiązać problem środków po zmarłych pozostających na kontach bankowych, o których istnieniu nic nie wiedzą spadkobiercy. „Dziennik ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI