Monitor spółdzielczy: maj 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.05.foto.020.b.250xNBP Z WYNIKIEM "ZERO"

Narodowy Bank Polski zamknął 2013 r. wynikiem zerowym wobec ponad 5,5 mld zł zysku osiągniętego w 2012 r. i w efekcie nie zasili budżetu państwa. Przepisy stanowią, że 95 proc. zysku banku centralnego trafia do Skarbu Państwa.

BANK BPS: HUSTON MAMY PROBLEM!

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w 2013 r. z powodu dokonanych odpisów zanotował 153,7 mln zł straty netto (w 2012 r. stracił 17 mln zł). Wynik na działalności bankowej wzrósł o 6,3 proc. do 336,3 mln zł, fundusze własne spadły do 606,1 mln zł z 799,6 mln zł, a współczynnik wypłacalności obniżył się do 8,4 proc. wobec 10,6 proc. rok wcześniej. W sprawozdaniu rocznym zarząd Banku BPS S.A. poinformował, że wskaźnik wyzerowania kredytów zagrożonych wzrósł z 14,3 proc. do 23,5 proc. Bank zaksięgował 755 mln zł jako kredyty stracone, 0,5 mld zł kredytów wątpliwych i 236 mln zł poniżej standardu (łącznie 1,492 mld zł), natomiast poziom rezerw celowych wyniósł 248 mln zł w przypadku kredytów straconych, 93,5 mln zł dla wątpliwych i 8,7 mln zł poniżej standardów. Bank BPS przedstawił już program naprawczy w Komisji Nadzoru Finansowego.

LUDZIE I ICH DZIEŁO

Ryszard Leszczyński, prezes Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju został uhonorowany przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego i gminę Godów wyróżnieniem z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie ducha przedsiębiorczości.

KAPITAŁ ZE WSPOMAGANIEM

Bank Gospodarstwa Krajowego w 2013 r. odnotował 740,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 479,22 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 823,53 mln zł, z tytułu prowizji i opłat 72,72 mln zł, z działalności bankowej 1.174,25 mln zł. Aktywa banku to 43,85 mld zł. Kredyty brutto osiągnęły wartość 13,64 mld zł, zaś depozyty 26,35 mld zł, wskaźnik C/I spadł o 12,8 pkt. proc. do 21,1 proc., ROE wzrósł do 11,4 proc., a ROA do 1,3 proc. Dla porównania: największy w kraju bank komercyjny – PKO BP w 2013 r. zarobił na czysto 3,22 mld zł. Wynik z odsetek wyniósł 6,7 mld zł, wobec 8 mld zł w 2012 r., na opłatach i prowizjach bank zarobił 3 mld zł wobec 2,9 mld zł rok wcześniej.

SIŁA WYŻSZA

ARiMR zwiększyła limit dopłat do kredytów klęskowych (nKL01, NKL02) o 541 mln zł, co w 2014 r. zwiększy ich pulę o 10,7 mln zł. Środki są dostępne na platformie internetowej „Obsługa limitów on-line”, dzięki temu banki współpracujące mogą szybciej uruchamiać akcję kredytową i sprawniej ją prowadzić. Jeżeli rolnik posiada polisę, zapłaci 1,5 proc. należnego oprocentowania w skali roku, w przeciwnym razie 2,81 proc., a resztę zwróci za niego ARiMR. W 2014 r. rząd dopłaci 1,5 mld zł do kredytów na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych. Poszkodowani rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku.

SKOKI ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI