Monitor spółdzielczy – luty 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
REKORDOWE ZYSKI I ODPISY: W 2012 r. zysk netto sektora bankowego wyniósł 16 211 mln zł i był wyższy o 4 proc. w skali roku - podał NBP. Wynik z działalności bankowej wzrósł o 2,3 proc. do 58,56 mld zł, a wynik z odsetek o 1,3 proc. r./r. do 35,39 mld zł. Dane NBP wskazują, że wartość kredytów zagrożonych utratą wartości sektora niefinansowego zwiększyła się o 8,7 proc. do 71 469 mln zł, natomiast przedsiębiorstw o 18,6 proc. do 27,65 mld zł, w tym MŚP o 10,5 proc. do 18,98 mld zł. Saldo kredytów zagrożonych gospodarstw domowych wzrosło o 2,5 proc.

Bank Zachodni WBK poinformował, że w 2012 r. wartość jego odpisów z tytułu utraty wartości wyniosła 501,8 mln zł, co oznacza wzrost o 36,7 proc. w skali roku. W samym czwartym kwartale rezerwy tego banku sięgnęły 160,43 zł i były wyższe o 87,6 proc. r./r.

GRUPA BPS: WYNIKI STABILNE

Największe w kraju zrzeszenie Banku BPS w 2012 r. wypracowało wynik finansowy netto 570,8 mln zł, tj. o 4,28 proc. wyższy niż rok wcześniej. Niepokojący jest spadek zysku netto aż w 141 bankach. Aktywa bilansowe BS-ów wzrosły o 8,74 proc. do 52 086 mln zł. Nadwyżka depozytów nad kredytami zwiększyła się o 522 mln zł do 11 847 mln zł, współczynnik wypłacalności wyniósł 14,10 proc., przy bardzo dużym zróżnicowaniu od 8,08 proc. do 65,73 proc. Jedynie dwa spośród 365 banków zrzeszonych nie przestrzegały postanowień uchwały KNF nr 386/2008 w sprawie ustalenia wiążących norm płynności.

DANINA… Z OSTROŻNOŚCI

Rząd przyjął projekt noweli ustawy o BFG zakładający powstanie funduszu stabilizacyjnego zasilanego opłatą ostrożnościową. Projekt zostanie skierowany do parlamentu, ostatecznie musi być podpisany przez prezydenta. Jeżeli ustawa zostanie przyjęta w trakcie roku, zacznie obowiązywać po 30 dniach od momentu publikacji w Dzienniku Ustaw. Stawkę podatku ma ustalać każdorazowo Rada BFG przy uwzględnieniu zjawiska antycykliczności w sektorze bankowym. Według analityków DI BRE opłata wyniesie 5 p.b. od wartości aktywów ważonych ryzykiem w latach 2014-2015.

RABOBANK ODDANY BGŻ

Bank Gospodarki Żywnościowej przejmie Rabobank Polska, rejestracja połączenia nastąpi do połowy 2014 r. Główny akcjonariusz BGŻ, holenderski Rabobank zadeklarował KNF, że najpóźniej do połowy 2016 r. zwiększy free float akcji BGŻ do 25 proc. poprzez sprzedaż posiadanych walorów lub nową ich emisję.

POLISOLOKATY NA CENZUROWANYM

KNF chce ograniczyć rynek polisolokat opartych na konstrukcji fikcyjnego ubezpieczenia. Dzięki codziennemu naliczaniu odsetek i zaokrąglaniu podatku w dół polisolokaty pozwalały uniknąć daniny dla fiskusa. Ocenia się, że w szczycie ich popularności ponad 60 mld zł pracowało w bankach na ponad 7 proc. rocznie bez podatku. Oprocentowanie polisolokat jest wypłacane jako… świadczenie ubezpieczeniowe. Nowa Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym ma zlikwidować te praktyki. KNF oczekuje, że większość zaleceń zostanie wprowadzonych do 30 czerwca 2013 r.

NA SZCZĘŚCIE JEST BANK

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło dopłaty do kredytów na wznowienie produkcji dla 33 158 producentów, którzy ponieśli szkody z powodu klęsk w łącznej kwocie 1 mld 179 mln zł (w tym 943 mln zł z powodu wymarznięć). Rolnicy, którzy ubezpieczyli gospodarstwa na co najmniej 50 proc. areału lub co najmniej 5 proc. pogłowia mogą otrzymać w bankach spółdzielczych oprocentowanie kredytów 1,5 proc. (w przypadku nieubezpieczonych – 4,3 proc.) w skali roku. W styczniu i w lutym br. banki współpracujące z ARiMR mogły udzielić nowych kredytów klęskowych na kwotę 158,6 mln zł.

ZIELONE DOMY W ZRZESZENIU

Bank Polskiej Spółdzielczości i SGB-Bank, BOŚ, BZWBK, Getin Noble Bank, Nordea Bank Polska i Deutsche Bank PBC wygrały konkurs ofert na obsługę programu NFOŚiGW „Efektywne wykorzystanie energii. Część 3. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych”. Na podstawie umów o współpracy z funduszem banki uzyskają środki dotacyjne ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na BANK.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI