Monitor spółdzielczy: kwiecień 2014

Monitor spółdzielczy: kwiecień 2014
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
OPŁATA Z OSTROŻNOŚCI Banki wpłaciły w marcu br. na konto Bankowego Funduszu Gwarancyjnego blisko 330 mln zł nowej opłaty ostrożnościowej. Rada BFG ustaliła stawkę opłaty za 2013 r. na 0,009 proc., a stawkę za 2014 r. na 0,037 proc., tj. poniżej maksimum określonego w ustawie. Ocenia się, że dodatkowa opłata obniży wyniki banków o 410 mln zł, tj. o 2,5 proc. w 2014 r. (80 mln zł to składka za rok 2013 r.). Jest to kwota znacząco niższa od pierwotnych oczekiwań na poziomie 0,9-1mld zł. Przekazane do BFG środki zasilą fundusz stabilizacyjny w sektorze bankowym.

DYWIDENDA JEST GRUBA

Bank Handlowy już po raz siódmy wypłaci swoim właścicielom dywidendę z 99,9 proc. zysku netto. Premia na akcję może wynieść nawet 7,15 zł, co będzie rekordowym wynikiem od dziesięciu lat. Bank Pekao zaproponował akcjonariuszom 9,96 zł na 1 akcję (wskaźnik wypłaty 93 proc.). KNF zgodziła się, by banki, które spełnią określone kryteria wypłaciły dywidendę z całego zysku (współczynnik wypłacalności powyżej 12 proc., Tier 1 powyżej 9 proc., ocena BION nie gorsza niż 2,5).

DOBRZE LICZYĆ… NA SIEBIE

Udziałowcy Banku Spółdzielczego w Limanowej przeznaczyli całą nadwyżkę finansową na fundusz zasobowy. W 2013 r. bank miał aktywa na poziomie 599 611 tys. zł, tj. wyższym o 12,16 proc. niż rok wcześniej. Fundusze własne wzrosły o 6 447 tys. zł do 53 052 tys. zł. Zysk netto wyniósł 3 029 tys. zł. Wartość portfela kredytowego wyniosła 416 897 tys. zł, a depozytów – 510 718 tys. zł. Współczynnik wypłacalności osiągnął poziom 12,2 proc. Bank zrzeszał 6015 członków, którzy zadeklarowali 216 856 jednostek udziałowych o wartości nominalnej 125 zł.

SPÓŁDZIELNIE OD MACOCHY

Krajowy Związek Banków Spółdzielczych zapowiada wystąpienie do KNF na temat regulacji prawnych, których skutkiem jest zakaz wypłaty dywidendy w ponad 1/3 ogółu banków spółdzielczych. Zdaniem KZBS dalsze utrzymywanie restrykcyjnej i doraźnie formułowanej przez nadzorcę polityki w tym zakresie, nie sprzyja budowaniu pożądanych, długofalowych relacji z członkami, utrudnia bankom pozyskiwanie nowych członków i formułowanie strategii rozwoju.

W siedzibie ZBP na spotkaniu zamkniętym dla mediów prezesi 20 banków spółdzielczych rozmawiali z wiceprzewodniczącym KNF Wojciechem Kwaśniakiem i dyrektorem w UKNF Dariuszem Twardowskim na temat polityki dywidendowej nadzoru. KZBS postulował większe uwzględnienie w polityce dywidendowej KNF specyfiki sektora i niezawężanie jej do kwestii zawartych w art. 484/486 CRR, podkreślając, że różnicą o daleko idących konsekwencjach jest spółdzielcze członkostwo właścicieli i prymat substratu osobowego nad kapitałowym. Ten fakt w istotny sposób musi znajdować odzwierciedlenie w tworzonym prawie i normach niższego rzędu, o ile banki mają pozostać instytucjami spółdzielczymi

IT CRIME STORY

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, czy zachowano standardy w przetargu na jego system informatyczny, w kontekście doniesień telewizji TVN, że przy okazji wartego 600 mln zł konkursu, który wygrała firma Asseco Poland, mogło dojść do złamania prawa. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza też, czy w innych przetargach w MSWiA, MSZ, GUS i Komendzie Głównej Policji w latach 2009-2012 nie ustawiano przetargów pod dyktando globalnych i rodzimych koncernów. Sprawa jest rozwojowa, a z powodu infoafery Unia Europejska wstrzymała wszystkie dotacje w kwocie 2 mld zł przyznane Polsce na informatyzację.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI