Monitor spółdzielczy: grudzień 2014

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2014.12.foto.003.a.400xDYWIDENDA POD NADZOREM

Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko, w którym zaleca bankom ostrożną politykę dywidendą, utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego (powyżej 5 proc. w sektorze) mogą wypłacić dywidendę za w 2014 r. w wysokości do 100 proc. zysku przy spełnieniu wymogów dodatkowych, m.in. posiadania Tier 1 (CET1) powyżej 12 proc. (9 proc. + 3 proc. bufor ryzyka systemowego) i dobrej oceny BION. W komunikacie KNF podano, że banki spółdzielcze winny uwzględnić m.in. adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz poziom zaangażowanych w nich funduszy własnych. Do banków niespełniających wymogów zostaną przesłane indywidualne zalecenia niewypłacania dywidendy

KOPERNIK W… PEKAO S.A.

KNF podjęła decyzję o przejęciu SKOK Kopernik w Ornontowicach przez Bank Pekao, aby – jak podano w komunikacie – zapewnić bezpieczeństwo zgromadzonych depozytów członkowskich. Zainteresowanym restrukturyzacją kasy spółdzielczej był też PKO Bank Polski, jednak tylko Bank Pekao porozumiał się z BFG co do warunków wsparcia finansowego. Wartość kasy Kopernika stanowi 0,2 proc. aktywów Pekao.

POPRAWKI DO… PREFERENCJI

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało zmiany w udzielaniu kredytów preferencyjnych dla rolników. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że wysokość oprocentowania dla banków będzie określana według stawki 3-miesiące WIBOR plus 2,5 pkt. proc. W cenie kredytu inwestycyjnego 75 proc. płaciłby kredytobiorca, nie mniej niż 3 proc. w skali roku, zaś 25 proc. – budżet państwa (ARiMR). Powodem korekty jest spadająca opłacalność tych kredytów dla banków w środowisku niskich stóp procentowych. MRiRW zmieni też zasady dopłat do tzw. kredytów klęskowych, rolnik, posiadając polisę ubezpieczenia upraw lub hodowli, zapłaci połowę oprocentowania (nie mniej niż 1,5 proc.), zaś pozostałe 50 proc. – budżet państwa (ARiMR). Obecnie oprocentowanie dla kredytobiorcy wynosi 3 proc. w skali roku – pozostałą część odsetek dopłaca ARiMR, chociaż de facto jest ono nieco wyższe – na poziomie od 3,6 do 4 proc., ponieważ banki pobierają stałą miesięczną opłatę za obsługę kredytu.

ARiMR na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła współpracującym bankom dodatkowe środki w kwocie 15 mln zł z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytów linii CSK. w 2014 r. rząd przekazał na dopłaty CSK łącznie 55 mln zł. Na kredyt z tej linii rolnicy mogą uzyskać dofinansowanie w zrzeszeniach Banku BPS i SGB-Banku.

INTERCHANGE NA POLU BITWY

W noweli ustawy o usługach płatniczych Parlament obniżył stawki interchange, opłat pobieranych przez banki od transakcji kartami. Maksymalny poziom interchange, wyniesie 0,3 proc. dla karty kredytowej i 0,2 proc. dla karty debetowej. Stawka 0,3 proc. ma również obowiązywać w odniesieniu do kart obciążeniowych. To już druga, po lipcowej obniżka tej prowizji. Z informacji prezentowanej w Senacie wynika, że już wówczas spadek interchange do 0,5 proc. wygenerował 30-proc. wzrost transakcji bezgotówkowych. W myśl nowej regulacji agent rozliczeniowy musi poinformować akceptanta o opłatach przed zawarciem umowy, a następnie sygnalizować wszelkie zmiany w ich wysokości. Nowela wydłuża z 3 do 5 lat okres preferencji w zakresie wysokości stawki opłaty interchange dla nowo tworzonych organizacji kartowych. Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, ale przewiduje 3-miesięczny okres na dostosowanie umów do nowych przepisów.

SZALEŃSTWO REGULACJI

W Europie Środkowo-Wschodniej w ciągu 12 miesięcy przyjęto 891 aktów prawnych, z czego 386 miało bezpośredni wpływ na biznes – podaje „Puls Biznesu”, powołując się na raport Grayling AcTrend. Polska zajmuje drugą pozycję pod wzglę...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI