Monitor spółdzielczy: grudzień 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.12.foto.004.b.250xNOWY ŚWIAT GRUPY BPS

Ulica Nowy Świat, jedna z najbardziej reprezentacyjnych w Warszawie, rozbłysła iluminacjami pod szyldem banków z Grupy BPS. Do wykonania dekoracji świątecznych użyto ponad 130 000 diod LED. Na każdym końcu ulicy są bramy świetlne, pomiędzy nimi jedenaście dużych ażurowych girland z logo banków spółdzielczych.

PIS: STO MILIARDÓW Z BANKÓW

– Wiemy, jak uruchomić bilion złotych na program inwestycji – powiedział na spotkaniu z mieszkańcami Pszczyny (Śląskie) prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród źródeł finansowania wymieniał fundusze unijne, tzw. mechanizmy lewarujące oraz „sto miliardów nadpłynności w bankach” – relacjonowała PAP. Klucz do rozwoju Polski leży w ręku państwa, które powinno być sprawniejsze, odważniejsze i uczciwsze niż dotąd. Jak akcentował, należy przełamać barierę ideologii liberalnej – przekonującej, że wszystko zależy od banków, spekulantów i rynków.

– Nie jest tak, że nie ma środków. Są te europejskie, (…) jest sto miliardów nadpłynności w bankach i są jeszcze inne możliwości czerpania z systemu bankowego, bo jak ktoś ma sto milionów, to z łatwością może dopożyczyć jeszcze sto lub dwieście. Będzie też repolonizacja, w szczególności systemu bankowego, zadeklarował Kaczyński – czytamy w relacji PAP.

KNF: UDZIAŁY DO AMORTYZACJI

Komisja Nadzoru Finansowego w piśmie do zrzeszeń określiła kierunki polityki nadzorczej stopniowego i łagodnego wprowadzenia zmian wywołujących, istotne z punktu widzenia spółdzielczego sektora bankowego, skutki wejścia w życie pakietu CRD IV. Zaleciła, by w 2014 r. wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) wynosił powyżej 4 proc., zaś dla kapitału Tier 1 – 5,5 proc. Określiła obowiązek uzyskania zgody uprzedniej dla banków zrzeszonych w zakresie wypłaty nieistotnej kwoty funduszu udziałowego, stosownie do rekomendacji Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) zgoda ta obejmować będzie do 3 proc. jego emisji, ale kwoty nie wyższej niż 10 proc. nadwyżki ponad wymogi kapitałowe (z uwzględnieniem tzw. buforów).KNF ustaliła, że udziały członkowskie wyemitowane w latach 2012-2013 od 1 stycznia 2014 r. nie będą ewidencjonowane w rachunku funduszy własnych. W stosunku do wcześniejszych udziałów ustaliła 10-proc. roczne tempo ich amortyzacji (20 proc. w 2014 r.) w taki sposób, aby przestały być zaliczane do funduszy własnych 1 stycznia 2022 r. Mając na uwadze zmiany w zakresie definicji kapitałów założycielskich w art. 12 CRD, komisja uznała wyłączenie udziałów członkowskich z rachunku funduszy własnych. Banki spółdzielcze bez kapitału założycielskiego 1 mln euro zobowiązane są na dzień 1 stycznia 2014 r. do opracowania rocznych planów ich zwiększenia do poziomu normatywnego bądź wszczęcia działań i połączenia z innymi bankami. (…) Komisja zakłada gotowość sektora do kontynuowania prac nad ustawą o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, wierząc w możliwość ustawowego rozwiązania problemu klasyfikacji funduszu udziałowego oraz stworzenie podstaw do przekształcenia zrzeszeń w system ochrony instytucjonalnej – czytamy w piśmie podpisanym przez przewodniczącego KNF Andrzeja Jakubiaka.

CZAS DYWIDEND

KNF poinformowała, że „ze względu na utrzymujące się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, zaleca utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie”. Za 2013 r. banki mogą wypłacić w formie dywidendy do 100 proc. zysku netto. Minimalne kryteria to współczynnik wypłacalności 12 proc., Tier 1 – 9 proc. (prognozy na 2014 r. powyżej tego poziomu) ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI