Monitor spółdzielczy: grudzień 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2012.12.foto.004.a.250xLIDERZY GRUPY BPS

Bank BPS wyróżnił najlepsze w swoim zrzeszeniu banki spółdzielcze. Laureatów wyłoniono na podstawie analizy wyników za 2011 r., oceniając dynamikę rozwoju oraz wartość wskaźników relacji kosztów działania do wyniku działalności bankowej, ROA oraz wyniku finansowego netto do funduszy podstawowych. W grupie 365 banków tytuł Super Lidera zdobył Bank Spółdzielczy w Jarosławiu. Tytułem Lidera może pochwalić się: HEXA BS w Piątnicy, WBS Bank w Warszawie, BS w Skierniewicach, BS w Jordanowie, SANBank w Stalowej Woli, NBS w Czerwińsku nad Wisłą, SBR w Szepietowie, BS w Ostrowi Mazowieckiej, SK Bank w Wołominie.

FISKUS SZYKUJE ŻNIWA

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem objęcia działalności rolniczej podatkiem dochodowym. Od 2014 r. rolnicy zapłacą 19-proc. podatek od uzyskanego dochodu, podstawą opodatkowania może być dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania. Z daniny zostaną wyłączone dopłaty unijne. Podatek ma powiększyć przychody gmin.

REKORDOWE ZYSKI… NA RAZIE

Według oceny KNF polski sektor bankowy jest dobrze skapitalizowany, posiada 1 bln 300 mld zł aktywów oraz 113 mld zł funduszy własnych, na poziomie bezpiecznym są aktualnie współczynniki wypłacalności – 13,0 proc. (Tier 1 – 12,6 proc.). Nadzór spodziewa się zwiększonych odpisów w 2013 r., lecz zysk netto w 2012 r. powinien być zbliżony do rekordowego z roku ubiegłego (15,6 mld zł).

Zdaniem części ekspertów kondycja sektora może ulec znacznemu osłabieniu wskutek spowolnienia gospodarki, a także przeforsowania przez resort finansów tzw. opłaty ostrożnościowej. W skrajnym scenariuszu zyski zmniejszą się nawet o kilkanaście procent. Nowa danina ma być rezerwą w BFG na wypadek, gdyby jakiś bank wpadł w tarapaty i wymagał dokapitalizowania. Ministerstwo Finansów chce, aby była płacona przez wszystkie banki dwa razy w roku – na poziomie 0,2 proc. podstawy składki na BFG. Ocenia się, że w 2013 r. może to być kwota 700-800 mln zł, co oznacza, że zyski sektora zostaną uszczuplone o około 5 proc.

CRD IV/CRR MNIEJ STRASZNE

KZBS otrzymał pismo z Ministerstwa Finansów w sprawie okresów przejściowych w zakresie spełnienia wymogów dyrektyw CRD-IV/CRR. W piśmie podpisanym przez Wojciecha Kowalczyka, podsekretarza stanu MF czytamy m.in., że pakiet unijnych regulacji przewiduje zmiany, które będą miały istotne konsekwencje dla działalności polskich banków spółdzielczych i zrzeszających, szczególnie w obszarze zarządzania płynnością. (…) Projekt rozporządzenia CRR przewiduje wprowadzenie Liquidity Coverage Ratio (LCR) – normy płynności krótkoterminowej, która będzie obligować instytucje kredytowe do permanentnego posiadania wysokiej jakości płynnych aktywów w ilości wystarczającej do pokrycia odpływów gotówkowych w ciągu kolejnych 30 dni kalendarzowych. LCR będzie obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. Projektowana norma LCR nie uwzględnia specyficznego dla Polski systemu lokowania nadwyżek płynności przez banki spółdzielcze w bankach zrzeszających, dlatego zgodnie z obecnie proponowanymi przepisami rozporządzenia CRR środki utrzymywane przez banki spółdzielcze na rachunkach w bankach zrzeszających nie będą uznawane za płynne aktywa.

Należy jednak podkreślić, że Komisja Europejska, zgodnie z deklaracją złożoną na wniosek Polski podczas Rady ECOFIN w dniu 15 maja 2012 r., zobowiązała się wziąć pod uwagę specyfikę poszczególnych typów instytucji, a w szczególności specyfikę sektora bankowości spółdzielczej w trakcie przygotowywania aktu delegowanego, który zaimplementuje normy LCR do prawa europejskiego po zakończeniu okresu przejściowego – czytamy w piśmie MF.

AGENCJA SPŁACI KAPITAŁ

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI