Monitor spółdzielczy: czerwiec 2013

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2013.06.foto.008.b.150xSTOPY TO NIE WSZYSTKO

Po decyzjach RPP w czerwcu br. stopa referencyjna wynosi 2,75 proc. Z punktu widzenia kredytobiorców, kluczowe są jednak nie stopy procentowe, a ich pochodne, tj. rynkowe stawki WIBOR. Open Finance policzył, że rata 30-letniego kredytu hipotecznego na kwotę 300 tys. zł z marżą 1,6 p.p. spadła o 250 zł od początku roku i o 450 zł od wakacji 2012 r. Kredytobiorcy płacą ratę o 1/4 niższą niż w poprzednie wakacje. Trzymiesięczny WIBOR w ciągu niecałego roku spadł prawie o połowę i jest na rekordowo niskim poziomie (2,74 proc.). Rata we frankach szwajcarskich jest już o kilkadziesiąt złotych wyższa od zobowiązania w złotych.

SYSTEM IPS: NIC O NAS BEZ NAS

Zespół Międzyzrzeszeniowy ds. Zmian Prawnych przedstawił w Ministerstwie Finansów zmodyfikowany projekt nowelizacji ustawy z 7 grudnia 2000 r. Dokument ten, jak informuje KZBS, precyzuje zapisy związane ze złagodzeniem skutków implementacji Dyrektywy CRD IV, rozszerza regulacje podkreślające specyfikę spółdzielczości bankowej, w ramach prawnego kształtu członkostwa oraz struktury organów banku. Dodatkowo zostały „uszczegółowione zapisy dotyczące ewentualnego Systemu Ochrony, który zostałby dobrowolnie utworzony przez banki spółdzielcze”. Nowe przepisy postulują stworzenie zarówno możliwości powołania nieograniczonej liczby systemów ochrony, jak również swobodnego kształtowania struktury ich organów. Banki tworzące przyszły system ochrony będą mogły swobodnie decydować czy funkcje jednostki centralnej powierzyć bankowi zrzeszającemu, czy nowo utworzonemu podmiotowi prawnemu (art. 225 ust. 2 projektu).

Proponowane zapisy mają m.in. na celu uzyskanie przez uczestników IPS ustawowo zapewnionych preferencji i ulg zapisanych w art. 228 oraz w ramach zmiany Prawa bankowego i Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przygotowany przez Zespół Międzyzrzeszeniowy projekt będzie przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Finansów, KNF, NBP oraz BFG.

DOPŁATY DO KREDYTÓW… RUCHOME PIASKI

MRiRW analizuje możliwość zmian w systemie dopłat ARiMR do kredytów preferencyjnych. Na temat decyzji rozmawiano na spotkaniu z udziałem m.in. Jerzego Różyńskiego – prezesa KZBS, Kazimierza Plocke – sekretarza stanu w resorcie rolnictwa oraz Dariusza Daniluka – prezesa BGK. Ministerstwo na wniosek KZBS zadeklarowało podjęcie prac nad zwiększeniem opłacalności udzielania kredytów preferencyjnych. W 2014 r. nadal dopłaty będą przyznawane na dotychczasowych zasadach, z wyjątkiem kredytów na zakup gruntów rolnych, które wygasną z dniem 31 grudnia 2013 r. W odniesieniu do dalszej pomocy budżetu, po 1 stycznia 2014 r., ewentualne preferencje w finansowaniu zakupu gruntów mogłyby być stosowane np. w ramach zmodyfikowanego systemu pomocy de minimis w oparciu o gwarancje wystawiane przez BGK.

MRiRW ocenia, że wartość udzielonych kredytów preferencyjnych w 2013 r. sięgnie 3 mld zł. Tymczasem banki spółdzielcze od kilku miesięcy alarmują, że nie ma limitów dopłat do zakupu ziemi i na modernizację gospodarstw. Tym bardziej jest to niezrozumiałe, że stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej zostały mocno obniżone. Sprawę zbada sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. SAMORZĄD POD ŚCIANĄ

Blisko sto samorządów osiągnęło zadłużenie na poziomie 60 procent rocznych dochodów i z tego powodu nie może już zaciągać kolejnych kredytów. Rok wcześniej takich samorządów było tylko 17. Ponad setka jst posiada dług w wysokości 40-50 proc. dochodów.

KOMISJA NADZWYCZAJNA: SPÓR O PRYNCYPIA

Sejmowa Komisja Nadzwyczajna pracuje nad projektami ustaw z zakresu prawa spółdzielczego. Krajowa Rada Spółdzielcza wskazuje na istotne zagrożenia związane z projektem złożonym przez grupę posłów PO (druk nr 515). Posłowie postanowili o przeprowadzeniu publicznego wysłuchania w sprawie zmian w ustawie Prawo spółdzielcze.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na bank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI