Monitor spółdzielczy – wrzesień 2012

Monitor spółdzielczy –  wrzesień 2012
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
PRZEDSIĘBIORCZY DUSIGROSZE PKPP Lewiatan: Przedsiębiorstwa sięgają po pieniądze zgromadzone na lokatach w banku. Od końca 2011 r. ich depozyty skurczyły się o 22 mld zł. Natomiast prawie w ogóle nie korzystają z kredytów.

GRUNT TO KREDYT

W połowie lipca minister rolnictwa zwiększył limit dopłat ARiMR do kredytów inwestycyjnych do 1,470 mld zł, co umożliwi osiągnięcie pułapu akcji kredytowej na poziomie 3 mld zł. Prowizja przygotowawcza na rzecz banku ma wynosić 1 proc., a nie jak dotąd do 2 proc. Ograniczono kwotę jednostkowego kredytu na zakup użytków rolnych do 1,5 mln zł (dotychczas 4 mln zł), do 80 proc. nakładów na jedno gospodarstwo rolne lub do 90 proc. nakładów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego. Natomiast wskaźnik oprocentowania kredytów zostanie obniżony z 1,6 do 1,5 stopy redyskontowej weksli. Kredytobiorca będzie płacił odsetki w wysokości 0,4 oprocentowania należnego bankowi, nie mniej niż 3 proc. w stosunku rocznym, pozostałą część pokryje ARiMR. Ubezpieczony rolnik biorący kredyt na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych zapłaci 1,5 proc. W okresie styczeń – kwiecień 2012 r. banki przyznały 1.493 preferencyjne kredyty inwestycyjne na kwotę 336,6 mln zł.


CHMURY NAD FIRMAMI

Kłopoty z płatnościami ma już ponad 30 proc. firm budowlanych. W I kwartale br. upadłość ogłosiło aż o 68 proc. więcej spółek budowlanych niż rok wcześniej. Według firmy Coface Poland stanowiło to aż 23 proc. wszystkich upadłości w I kwartale br. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek upadłości w budownictwie wzrósł aż o 13 proc.

LOKATA NIE DA ZAROBIĆ
Z wyliczeń Expandera wynika, że po uwzględnieniu podatku Belki i wzrostu cen, wpłacając 10 tys. zł na lokatę, po roku możemy uzyskać zaledwie 5 zł. Posiadacze najgorszych na rynku lokat tracą aż 319 zł rocznie. Mniej więcej połowa oferowanych obecnie lokat może przynieść ich posiadaczom straty lub jedynie minimalne zyski. Ich przeciętne oprocentowanie wynosi ok. 5 proc. Spodziewane obniżki stóp procentowych mogą sprawić, że już niebawem będzie ono spadać. Na koniec półrocza Polacy trzymali na lokatach 248,5 mld zł, dodatkowe 12,3 mld zł leżało na depozytach terminowych w SKOK-ach.

PREMIA ZA MYŚLENIE

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada uruchomienie w październiku br. prawdopodobnie ostatniego już naboru wniosków na dofinansowanie wdrożenia nowych technologii. Fundusz Kredytu Technologicznego, zarządzany przez BGK, dysponuje kwotą ponad 409 mln euro. Dotychczas BGK udzielił wsparcia dla 472 inwestycji technologicznych na kwotę 1,136 mld zł, dzięki której przedsiębiorcy zrealizowali 92 projekty.

PRAWO SPÓŁDZIELCZE WEDŁUG PSL

PSL przygotowało projekt ustawy Prawo spółdzielcze. Projekt przewiduje zwolnienie z podatku niektórych dochodów i zmniejsza z 10 do 5 liczbę osób, które mogą utworzyć spółdzielnię. Aby zapobiec wielokrotnemu opodatkowywaniu obrotów z jej członkami, ludowcy chcą m.in. zapisać w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, że wolne od podatku są dochody spółdzielni uzyskane z transakcji spółdzielni z ich członkami, a także dochody pochodzące z transakcji z osobami trzecimi, jeśli zgodnie ze statutem nie podlegają one podziałowi między członków. Projekt zawiera m.in. zapisy o obligatoryjnej przynależności do Krajowej Rady Spółdzielczej, zakłada lustrację raz na 3 lata.

USTAWA O SKOK W TRYBUNALE

Klub PiS ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI