Monitor spółdzielczy – wrzesień 2010

Monitor spółdzielczy –  wrzesień 2010
Fot. ArchMen/stock.adobe.com
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
NADCHODZI BAZYLEA III: Komitet Bazylejski złagodził propozycje dotyczące reformy wymogów kapitałowych stawianych bankom. Zrezygnowano z postulatu, aby do kapitału podstawowego nie mogły zaliczać mniejszościowych udziałów w innych instytucjach. Komitet postanowił, że normy maksymalnej dźwigni finansowej zaczną obowiązywać dopiero w 2018 r. Wartość aktywów (całkowita, a nie ważona ryzykiem) nie będzie mogła przekraczać 33-krotności ich kapitału podstawowego. Nie podjęto decyzji w kwestii minimalnego stosunku kapitału podstawowego do aktywów ważonych ryzykiem (obecnie 4 proc.), jednak eksperci oceniają, że banki nie unikną wyższych wymogów kapitałowych oraz norm płynności.

MŁODYM BYĆ I… WIĘCEJ NIC?

ARiMR powiększyła do 200 mln euro pulę środków na ułatwianie startu młodym rolnikom. Dzięki temu 75-tys. premię dostanie ponad 10 tys. producentów rolnych (dwukrotnie więcej niż pierwotnie przewidywano). W jesiennym naborze wniosków do rozdzielenia jest ponad 387 mln złotych. Premię dostaną młode osoby, właściciele gospodarstw o areale nie mniejszym niż średnia krajowa, tj. 10,15 ha.

DOŻYNEK NIE BĘDZIE…

Nie będzie dożynkowego wieńca we wsi Stary Górnik w podwrocławskiej gminie Oława – doniosła TVP. Ani tam, ani w żadnej wsi na terenie polderu zalewowego Lipki rolnicy nie zebrali plonów. Do tej pory na wiele pól nadal nie mogą wjechać ciągniki. Maszyny grzęzną w błocie… Tam, skąd woda zeszła, a ziemia podeschła, na pole wyjechały orkany. Pług nie wystarczy, by pokonać chwasty, które pojawiły się w miejscu wymokłego rzepaku i ziemniaków…


POLISY PO NOWEMU

Resort rolnictwa przygotował rewolucyjne zmiany w systemie polis rolniczych. Pierwsza zmiana to wprowadzenie powszechnego obowiązku ubezpieczenia się nie tylko dla rolników, ale także dla samych firm ubezpieczeniowych. Pozwoliłoby to zebrać odpowiednio wysoką kwotę na odszkodowania. Ministerstwo chce też połączyć wszystkie 5 ryzyk w jedną polisę. Obecnie rolnik oddzielnie ubezpiecza się od suszy, gradobicia i innych klęsk żywiołowych.

Firmy nie są z tych propozycji zadowolone. Uważają, że jeżeli uprawy miałyby być ustawowo ubezpieczone od kilku ryzyk, to trzeba uwolnić stawki taryfowe, zaś klęska suszy jako najbardziej niszczycielska oraz kosztowna powinna być ubezpieczana oddzielnie.

MILIARD DLA POWODZIAN

Pomoc finansowa dla rodzin wiejskich dotkniętych klęską powodzi przekroczy 1 mld zł (środki z PROW). Gospodarstwa, których straty przekraczają 30 proc. wartości majątku, otrzymają dotację do 300 tys. zł, przy zaangażowaniu środków własnych w wysokości 10 proc. Na ten cel trafi w tym roku 400 mln zł.

Grupa 17 osób – mieszkańców i przedsiębiorców z Sandomierza, Tarnobrzega i gminy Gorzyce, złożyła w sądzie pozew zbiorowy. Pozywający chcą dowieść, że to na skutek niedopełnienia obowiązków przez władze publiczne dwukrotnie w maju i czerwcu zalała ich powódź. Kwota roszczeń osób, które podpisały się pod pozwem, opiewa na 8,5 miliona złotych.

DANINA „DO PRZEŻYCIA”

Kluby SLD i PIS domagają się wprowadzenia podatku od zysków banków. Na podobny pomysł wpadła wcześniej Komisja Europejska, w której finalizowane są prace nad podatkiem od transakcji finansowych. Posłowie opozycji zaproponowali obłożenie daniną banków zamiast zapowiedzianej przez rząd podwyżki stawki VAT z 22 na 23 proc. Obliczyli, że w przypadku wejścia w życie pomysłu przychody banków zmniejszyłyby się o 3 mld zł, tj. o 0,3 proc. sumy aktywów. Zdaniem pomysłodawców jest to podatek prosty, łatwy do ściągania, bo nie dotyczy wielkiej grupy podatników.

Rząd przyznał, że rozważa propozycję nowego podatku, jednak „do przeżycia” dla banków. Rozwiązanie ma opierać się na modelu brytyjskim, który definiuje podstawę opodatkowania jako sumę bilansową pomniejszoną o kapitały własne (Tier 1) i depozyty detaliczne. Rząd Wlk. Brytanii zakłada, że w 2011 r. stawka opodatkowania wyniesie 0,04 proc. dla zobowiązań o terminie zapadalności do roku i 0,02 proc. na zobowiązania z terminem zapadalności dłuższym niż rok, natomiast od 2012 r. stawki wzrosną odpowiednio do 0,07 proc. ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI