Monitor spółdzielczy: październik 2010

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.10.foto.04.a.150xKREDYT Z DOTACJĄ

Zrzeszenia Banku BPS, GBW i MR Banku uruchomiły rolnicze kredyty inwestycyjne z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (symbol CSK). Żadna z dostępnych dotychczas dla rolników i przedsiębiorców 13 linii kredytowych nie pozwalała agencji na udzielenie takiej pomocy (poza częściową spłatą oprocentowania).

GWARANCJA 100 TYS. EURO!

Podniesienie z 50 do 100 tys. euro minimalnej wysokości gwarancji dla bankowych depozytów przewiduje projekt nowelizacji ustawy o BFG. Warunkiem wypłaty środków będzie decyzja KNF o zawieszeniu działalności, ustanowieniu zarządu komisarycznego i skierowaniu wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości banku. Pieniądze powinny zostać wypłacone w ciągu 20 dni od decyzji KNF. Procedura wypłaty środków powinna trwać nie dłużej niż 3 miesiące od chwili, kiedy depozyt nie jest dostępny (np. z powodu upadłości banku). Termin ten może zostać przedłużony maksymalnie do 9 miesięcy.

W projekcie dyrektywy Komisja Europejska proponuje, poza utrzymaniem poziomu 100 tys. euro, objęcie gwarancjami depozytów przedsiębiorstw i skrócenie do siedmiu dni terminu wypłaty środków w przypadku niewypłacalności instytucji finansowej.

REFUNDACJA DLA POWODZIAN

Straty powodziowe gospodarstw rolnych oceniane są na 1 mld 169 mln zł. Rolnicy mogą ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na inwestycje pod warunkiem, że ich straty oszacowane przez komisje powołane przez wojewodów, wyniosły nie mniej niż 30 proc. wartości rocznej produkcji oraz ponad 10 tys. zł w majątku trwałym. Pomoc ma formę refundacji do 90 proc. kosztów kwalifikowanych i do 300 tys. zł na jedno gospodarstwo. Do rozdzielenia na cele związane z „przywracaniem potencjału produkcji rolnej” jest 100 mln euro, tj. około 400 mln zł.

PREMIA ZA POLISĘ

Ministerstwo rolnictwa zapowiedziało, że oprocentowanie kredytów inwestycyjnych klęskowych zostanie obniżone z 2 do 0,1 proc. Dostęp do tańszych kredytów uzyskają tylko rolnicy, którzy wykupili polisę dla swoich upraw. Dotychczas ubezpieczeni płacili 2 proc., pozostali 3,8 proc. Zdobycie kredytu klęskowego wyklucza starania o wsparcie z puli 400 mln zł dotacji na odtworzenie produkcji rolnej. Aktualnie spośród 69 tys. gospodarstw rolnych, w których stwierdzono straty powodziowe, 40 tys. ubiega się o kredyt na wznowienie produkcji.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

Kurs wymiany zł/euro, po którym przeliczane będą stawki płatności bezpośrednich za 2010 r. wynosi 3,9847 zł. Wynika to z relacji kursowej ustalonej przez Europejski Bank Centralny przed 1 października br. Minister rolnictwa przygotował projekty stosownych rozporządzeń, w których jednolita płatność obszarowa (JPO) to 562,09 zł/ha, a uzupełniająca płatność podstawowa – 327,28 zł/ha. Wypłata dotacji obszarowych rozpocznie się 1 grudnia br., a zakończy do 30 czerwca 2011 r.

UNIJNY SUPERNADZÓR

Parlament Europejski przyjął pakiet przepisów tworzących nowy unijny nadzór finansowy. 1 stycznia 2011 r. powstaną trzy instytucje nadzorcze nad poszczególnymi segmentami sektora finansowego: bankami, ubezpieczeniami i rynkiem kapitałowym. W skład zarządzających nimi rad wejdą szefów krajowych instytucji nadzorczych. Nowe instytucje maja nadzorować funkcjonowanie ponadnarodowych grup finansowych. Dodatkowo będzie stworzona europejska rada ds. ryzyka systemowego, z udziałem szefów banków centralnych państw członkowskich.

BANK POLSKI JAK… CHOPIN

Jubileusz 110-lecia obchodził Bank Spółdzielczy w Raciborzu. Uroczystość z udziałem zaproszonych bankowców, władz samorządowych i przyjaciół banku z całego kraju odbyła się w eleganckich wnętrzach XIX-wiecznego raciborskiego Pałacyku Myśliwskiego. Elżbieta Ceglarek – prezes i główny architekt sukcesów banku odbierała nagrody, odznaczenia i słowa uznania. Jerzy Różyński – prezes KZBS – stwierdził podczas uroczystości, że bank raciborski jest jak Chopin – stary, swojski i znany, ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI