Monitor spółdzielczy: luty 2012

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

Z KONTA NA KONTO

Według danych ZBP wzrasta liczba rachunków przenoszonych przez klientów z jednego banku do drugiego. W 2011 r. przeniesiono ponad 16 tys., rachunków, tj. o 25 proc. więcej niż rok wcześniej. Około 4 proc. klientów podtrzymuje zamiar korzystania z tzw. multibankingu, czyli utrzymywania rachunku w więcej niż jednym banku. Dane pokazują wyraźnie, że w większości przypadków klienci są zainteresowani transferem całości dostępnego salda. Od początku funkcjonowania rekomendacji ZBP, tj. od stycznia 2010 r., przeniesiono w ramach systemu OGNIVO 28 891 rachunków.

ZATORY PŁATNICZE

Według danych dotyczących firm monitorowanych przez wywiadownię gospodarczą Dun and Bradstreet, w listopadzie 2011 r. w branży budowlanej zgłoszono 6,6 tys. dłużników zalegających ze spłatą faktur na łączną kwotę 295 mln zł. Rok wcześniej zgłoszeń było ponad 5,2 tys., w 2009 r. około 4,2 tys., zaś zaległych płatności odpowiednio 193 mln zł oraz 169 mln zł.

BILANSE ZRZESZEŃ

Ze wstępnych sprawozdań wynika, że wynik finansowy netto sektora bankowości spółdzielczej na koniec grudnia 2011 r. był wyższy o 22,6 proc. niż rok wcześniej. Zysk netto banków spółdzielczych w Grupie BPS wzrósł o 23,5 proc., w zrzeszeniu SGB-Banku o 18,60 proc., w Krakowskim Banku Spółdzielczym o 135,8 proc. Grupa BPS osiągnęła zysk w wysokości 547,4 mln zł, suma bilansowa banków zrzeszonych wzrosła o 13,57 proc. i stanowi już 61,12 proc. aktywów sektora spółdzielczego. Średnia wartość aktywów przypadająca w tym zrzeszeniu na jeden bank wynosiła 130 872 tys. zł, zaś w SGB- Banku – 137 392 tys. zł. Fundusze własne banków spółdzielczych Grupy BPS zwiększyły się o 13,38 proc., Grupy SGB-Banku o 8,18 proc., KBS o 3,44 proc., a banków całego sektora o 11,22 proc. Średnia wartość funduszy własnych przypadająca na bank wynosiła w zrzeszeniu BPS 13,0 mln zł, w SGB-Banku – 13,7 mln zł.

HOSSA DEPOZYTOWA

NBP podał, że w 2011 r. wartość lokat konsumentów wzrosła o 13,5 proc. do 478 mld zł. Na lokaty terminowe trafiło 46,5 mld zł, tj. najwięcej od czasu wojny depozytowej z końca 2008 r. Saldo depozytów bieżących (rachunków osobistych i kont oszczędnościowych) wzrosło o 8,2 mld zł. Blisko 25-proc. wzrost salda lokat terminowych to w dużej mierze efekt nasilenia turbulencji na rynkach finansowych oraz opublikowania przez Ministerstwo Finansów projektu zmian w ordynacji podatkowej zapowiadającego likwidację depozytów z kapitalizacją dzienną.

Wartość kredytów dla gospodarstw domowych spadła nominalnie o 4 mld zł, natomiast po uwzględnieniu spadku kursu franka i euro wzrosła o 600-800 mln zł. Depozyty złożone przez firmy wzrosły o 12,1 proc. do 203,2 mld zł, ich zadłużenie zwiększyło się o prawie jedną piątą z 219 mld zł do 261 mld zł, a kwota oddawanych rat kredytów przewyższała wartość nowych pożyczek.

MAPA DROGOWA

O szansach i zagrożeniach rozwoju sektora BS-ów mówiono na posiedzeniu sekcji spółdzielczej Związku Banków Polskich. W spotkaniu obok prezesów banków spółdzielczych i zrzeszających udział wzięli zaproszeni goście: Jan Krzysztof Bielecki, szef Rady Gospodarczej przy premierze, Wojciech Kwaśniak, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Tomasz Bieske, partner w Ernst & Young. Debatę moderowała Teresa Kudlicka, przewodnicząca sekcji spółdzielczej ZBP i Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes ZBP. Sprawozdanie z prac powołanego przez zrzeszenia Banku BPS i SGB-Banku zespołu eksperckiego ds. zmian legislacyjnych przedstawił reprezentujący sekcję ZBP – Jerzy Błochowiak.

Więcej – czytaj str. 8-14.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI