Monitor spółdzielczy: luty 2011

Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter

nbs.2010.12.foto.04.a.100xMR BANK: NOWY ADRES

Na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie podjęto większością 89,5 proc. głosów uchwałę kierunkową o połączeniu z GBW S.A. Nowa instytucja SGB Bank S.A. będzie dysponowała sumą bilansową blisko 10 mld zł oraz funduszami własnymi 500 mln zł. W czasie NWZ dokonano wyboru Rady Nadzorczej MR Banku, której przewodniczącym został Marek Byzdra, prezes BSZŁ w Łowiczu.

KONTREDANS KREDYTOWY

Pod wpływem presji konkurencji banki łagodzą warunki przyznawania kredytów związane z kosztami obsługi (poręczeniami) – wynika z najnowszej ankiety NBP „Sytuacja na rynku kredytowym – I kwartał 2011”. Czwarty kwartał 2010 r. był trzecim z rzędu, kiedy spadły marże związane z kredytami dla przedsiębiorstw. Po raz pierwszy od II kwartału 2005 r. bankowcy zadeklarowali obniżenie marż w przypadku kredytów obarczonych wyższym ryzykiem. W ostatnim kwartale aż 53 proc. banków obniżyło marże, 11 proc. ograniczyło pozaodsetkowe koszty kredytów, a tylko ok. 5 proc. zmniejszyło maksymalną kwotę kredytu konsumpcyjnego. Część banków wydłużyła maksymalny okres kredytowania.

PBS W SANOKU NA GIEŁDZIE

PBS Finanse S.A. notowana na GPW spółka zależna Podkarpackiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Sanoku ogłosiła, że chce skupić w wezwaniu 2 613 000 akcji, tj. 5 proc. swoich walorów po cenie 1,45 zł za sztukę. Giełdowa spółka pod nadzorem spółdzielców z Sanoka zamierza stworzyć sieć agencji bankowych, udzielać szybkich pożyczek oraz świadczyć usługi w zakresie leasingu. Rozwój sieci placówek ma być finansowany ze środków spółki, a następnie z nowych emisji publicznych. PBS Finanse podała w komunikacie dla inwestorów, że „ma zamiar budować grupę kapitałową, której przedmiotem działalności będą usługi pośrednictwa finansowego, w tym w sferze leasingu, udzielania pożyczek konsumenckich oraz pośrednictwa w zawieraniu pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi, zaś w dalszej perspektywie i w zależności od możliwości Spółki oraz warunków rynkowych, w zakresie działalności na rynku kapitałowym, tj. w oparciu o nową spółkę będącą domem maklerskim”. PBS w Sanoku posiada aktualnie 23 395 422 akcji, tj. 44,767 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Akcjonariuszem spółki jest również Bank Spółdzielczy w Brodnicy, który nabył pakiet 2,8 mln akcji (5,6 proc.).

REKORDOWE ZYSKI

Komisja Nadzoru Finansowego szacuje, że w 2010 r. łączny zysk netto banków wyniósł 10,6 mld zł i wzrósł o ok. 28 proc. w stosunku do 2009 r. (8,7 mld zł). Najwięcej – blisko 4 mld zł zarobił PKO BP. Analitycy DI BRE twierdzą, że sektor jest w stanie utrzymać to tempo w 2011 r., jednak w dużej mierze dzięki rozwiązywaniu rezerw.

TRANSFERY W PROW

Minister rolnictwa chce przesunięcia części unijnych środków z mniej atrakcyjnych działań PROW na program modernizacji gospodarstw. Nabór wniosków na dofinansowanie inwestycji modernizacyjnych zakończył się 28 stycznia br., do ARIMR wpłynęło 24 tys. wniosków na łączną kwotę 3,58 mld zł. Agencja zamierza przeznaczyć na ten cel 2,44 mld zł, co zapewni wsparcie dla 19,1 tys. rolników.

SAMORZĄDY POD ŚCIANĄ

Blisko sto samorządów osiągnęło zadłużenie na poziomie 60 proc. rocznych dochodów i z tego powodu nie może już ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI